Χρηματοδότηση διοργάνωσης ημερίδων/καλλιτεχνικών εκδηλώσεων