Εναρκτήρια εκδήλωση της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά την Εναρκτήρια εκδήλωση της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, στις 27/05/2024:

α) είτε μέσω της εφαρμογής εγγραφών https://events.erevnokainotomo.gr/el/, επιλέγοντας την πόλη Αθήνα και την live μετάδοση, η οποία θα ξεκινήσει στις 10:00 π.μ.

β) είτε μέσω του καναλιού YouTube της ΕΥΔΕ ΕΚ:

Σε Ελληνικά (+νοηματική) https://www.youtube.com/live/uykuPoDzzlI

Σε Αγγλικά https://www.youtube.com/live/3siebFY7J4g