ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Όλες οι Αναρτήσεις

Τελευταίες Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Ιούλ 27 Ανακοινώσεις Αποφάσεις Συνεδριάσεων
Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 379/27-07-2022 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 12111/02-06-2022 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΩΟ1469Β7Ι-ΡΥΓ του ΠΜΣ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 12111/02.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου ΠΜΣ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ… Περισσότερα

Δείτε Όλες τις Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ιούλ 29 Ανακοινώσεις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Προκήρυξη Διαγωνισμού Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας με τίτλο: «Βραβείο Ειρήνης και Συνεργασίας των Βαλκανικών Λαών», Κύκλος Α’, 2022.

Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας με τίτλο: «Βραβείο Ειρήνης και Συνεργασίας των Βαλκανικών Λαών», Κύκλος Α’, 2022.… Περισσότερα

Δείτε Όλες τις Ανακοινώσεις