ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Όλες οι Αναρτήσεις

Τελευταίες Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Ιούν 25 Ανακοινώσεις Αποφάσεις Συνεδριάσεων
Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 12852/24.05.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «PoCoTe»

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 12852/24.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Merging Complex Financial Interactions with Portfolio Construction Techniques (PoCoTe)», το… Περισσότερα

Δείτε Όλες τις Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ιούλ 29 Ανακοινώσεις Προκηρύξεις διαγωνισμών
Υπ’ αριθμ. 02/21 συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης υπηρεσιών μάρκετινγκ και επικοινωνίας που αφορούν το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διακήρυξη του υπ' αριθμ. 02/21 συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική… Περισσότερα

Δείτε Όλες τις Ανακοινώσεις