ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Όλες οι Αναρτήσεις

Τελευταίες Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Ιαν 21 Αποφάσεις Συνεδριάσεων
Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 23477/10.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΣ2Ι469Β7Ι-Ω0Η) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «HapticSOUND»

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 23477/10.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΣ2Ι469Β7Ι-Ω0Η) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης… Περισσότερα

Δεκ 30 Αποφάσεις Συνεδριάσεων
Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 314/30-12-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 20148/12-11-2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΝΩ7469Β7Ι-7Σ2

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 314/30-12-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 20148/12-11-2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΝΩ7469Β7Ι-7Σ2 Απόφαση Πρακτικού ΣυνεδρίασηςΛήψη Περισσότερα

Δείτε Όλες τις Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Δείτε Όλες τις Ανακοινώσεις