ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Όλες οι Αναρτήσεις

Τελευταίες Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Μαρ 04 Αποφάσεις Συνεδριάσεων
Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 24549/27-12-2018 Πρόσκληση

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 24549/27-12-2018 με ΑΔΑ: ΩΞΘΔ469Β7Ι-Ξ5Η Η απόφαση εδώ: 241… Περισσότερα

Μαρ 04 Αποφάσεις Συνεδριάσεων
Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 24547/27-12-2018 Πρόσκληση

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 24547/27-12-2018 με ΑΔΑ: 7ΖΛΒ469Β7Ι-6ΓΩ Η απόφαση εδώ… Περισσότερα

Μαρ 04 Αποφάσεις Συνεδριάσεων
Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 23157/10-12-2018 Πρόσκληση

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 24545/27-12-2018 με ΑΔΑ: ΩΤ3Ν469Β7Ι-ΘΗΞ Η απόφαση εδώ… Περισσότερα

Δείτε Όλες τις Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μαρ 21 Ανακοινώσεις Προκηρύξεις προγραμμάτων
2019 CEF Energy call for proposals

INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY (INEA) The 2019 CEF Energy Work Programme will contribute to the further development… Περισσότερα

Μαρ 21 Ανακοινώσεις Προκηρύξεις προγραμμάτων
European Commission – Security research projects

A call for project proposals on security research across 16 different topics is open until 22 August 2019.… Περισσότερα

Μαρ 18 Ανακοινώσεις Προκηρύξεις προγραμμάτων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή σε διεθνή βάση δεδομένων παρόχων τεχνογνωσίας προς επιχειρήσεις της Γαλάζιας Ανάπτυξης, έργο BLUE_BOOST

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο BLUE_BOOST (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ADRION για την περιοχή… Περισσότερα

Μαρ 18 Ανακοινώσεις Προκηρύξεις προγραμμάτων
Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β Κύκλος)

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με… Περισσότερα

Δείτε Όλες τις Ανακοινώσεις