ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Όλες οι Αναρτήσεις

Τελευταίες Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δείτε Όλες τις Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Απρ 23 Ανακοινώσεις Ενημερωτικά Δελτία Προκηρύξεις προγραμμάτων
Διαβούλευση της Ε.Ε. για τον Ορίζοντα Ευρώπη 2025

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο κατάρτισης του Προγράμματος Εργασιών για το 2025 του Ορίζοντα Ευρώπη, έχει ανοίξει διαδικασία  δομημένης… Περισσότερα

Απρ 18 Ανακοινώσεις
Εφαρμογή Πράσινων Κριτηρίων (ΠΚ) στις Τεχνικές Προδιαγραφές για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

Δείτε ειδικότερα τις Τεχνικές Προδιαγραφές αγαθών/υπηρεσιών στο Παράρτημα 2, σελ. 4493 του επισυναπτόμενου ΦΕΚ.     ΦΕΚ -… Περισσότερα

Απρ 18 Ανακοινώσεις Ενημερωτικά Δελτία Προκηρύξεις προγραμμάτων
Προδημοσίευση Πρόσκλησης Διεθνοποίησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ΑΕΙ 

SUB2: «Διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ΑΕΙ»  Η Πρόσκληση έχει ως στόχο την ώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών… Περισσότερα

Απρ 16 Ανακοινώσεις
Oδηγία ΕΑΔΗΣΥ για την προμήθεια ανακατασκευασμένων (refurbished) ειδών

Στο συνημμένο αρχείο περιέχεται οδηγία της ΕΑΔΗΣΥ για την προμήθεια ανακατασκευασμένων (refurbished) ειδών. Επισημαίνεται ότι κάθε προμήθεια ανακατασκευασμένου(refurbished)… Περισσότερα

Δείτε Όλες τις Ανακοινώσεις