Κατηγορία: Προκηρύξεις προγραμμάτων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα», Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027»

Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα   Βασικός Στόχος:Η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα η οποία επιτυγχάνεται, ενδεικτικά, με:την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – την ανάπτυξη και ενδυνάμωση δικτύων συνεργασίας με το οικοσύστημα της Περιφέρειας και […]

Περισσότερα »

Εναρκτήρια εκδήλωση της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά την Εναρκτήρια εκδήλωση της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, στις 27/05/2024: α) είτε μέσω της εφαρμογής εγγραφών https://events.erevnokainotomo.gr/el/, επιλέγοντας την πόλη Αθήνα και την live μετάδοση, η οποία θα ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. β) είτε μέσω του καναλιού YouTube της ΕΥΔΕ ΕΚ: Σε Ελληνικά (+νοηματική) https://www.youtube.com/live/uykuPoDzzlI Σε Αγγλικά https://www.youtube.com/live/3siebFY7J4g

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση 4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση της 4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών.

Περισσότερα »

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

H ΕΥΔΕ ΕΚ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Ενδιάμεσος Φορέας της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021-2027), προγραμματίζει ενημερωτικές εκδηλώσεις, με στόχο την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, με ενιαίο τρόπο σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης, που παρέχει η Δράση.Πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό τον ενημερωτικών εκδηλώσεων […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 

Η Δράση στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Το “Ερευνώ – Καινοτομώ” αποτελεί Πράξη Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΣΠΑ […]

Περισσότερα »

Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας – Trust Your Stars (SUB 4) – Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Αρχείο συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων (.pdf)  

Περισσότερα »

InfoDay για τις MSCA του Ορίζοντα Ευρώπη: Doctoral Networks

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Δίκτυο Πράξη σας προσκαλούν στην Ημερίδα Ενημέρωσης για τις Δράσεις Doctoral Networks των Marie Skłodowska-Curie Actions του Ορίζοντα Ευρώπη, που διοργανώνουν τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 (10.00-13.00) διαδικτυακά μέσω […]

Περισσότερα »

LIFE – Calls for proposals 2024

The LIFE Calls for proposals 2024 have been published. Link: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals-2024_en. Submission deadlines Standard Action Projects (SAPs) for circular economy and quality of life – EnvironmentDeadline date: 19 September 2024  Standard Action Projects (SAPs) for circular economy and quality of life – GovernanceDeadline date: 19 September 2024  Standard Action Projects (SAPs) for nature and biodiversity – […]

Περισσότερα »

ΓΓΕΚ – ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ – 17 Μαΐου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Δημοσίευση από στις 26/4/24 σε Ανακοινώσεις, Ενημερωτικά Δελτία

Η  Γενική Γραμματεία  Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) διοργανώνει  Ημερίδα με θέμα: «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ – Σύγχρονες Δομές Υποστήριξης Καινοτομίας» που θα πραγματοποιηθεί  στις  17 Μαΐου 2024, στο Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Λεωφ. Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα. Η ημερίδα είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δέκα έργων της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» που συγχρηματοδοτήθηκε […]

Περισσότερα »

Διαβούλευση της Ε.Ε. για τον Ορίζοντα Ευρώπη 2025

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο κατάρτισης του Προγράμματος Εργασιών για το 2025 του Ορίζοντα Ευρώπη, έχει ανοίξει διαδικασία  δομημένης διαβούλευσης για τη συν-διαμόρφωση των κεντρικών δράσεων του Προγράμματος για το επόμενο έτος,  αναφορικά με τις 6 Θεματικές Ομάδες-“Clusters” του Ορίζοντα Ευρώπη, τα Ευρωπαϊκά Οικοσυστήματα Καινοτομίας, τις Ερευνητικές Υποδομές, τις 5  Ευρωπαϊκές Αποστολές και το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους. […]

Περισσότερα »

Προδημοσίευση Πρόσκλησης Διεθνοποίησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ΑΕΙ 

SUB2: «Διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ΑΕΙ»  Η Πρόσκληση έχει ως στόχο την ώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας τους με εδραιωμένα, εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής. Ειδικότερα, η πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που επιδιώκουν να οργανώσουν κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με διακεκριμένα ξένα […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Η Δέσμη Δράσεων «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» (Trust your Stars) επιδιώκει την υλοποίηση ερευνητικών έργων με τη συμμετοχή Ερευνητών και Ομάδων Ερευνητών διαφόρων επιπέδων εμπειρίας. Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. της χώρας. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται για χρηματοδότηση στις δύο δράσεις της Προσκλήσεως, τη Δράση I: «Νέοι Ερευνητές» και τη Δράση […]

Περισσότερα »

4η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Έναρξη Υποβολών: 14/05/2024 Λήξη Υποβολών: 20/06/2024 Προϋπολογισμός: 9.250.000,00€   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών». Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη νέων ερευνητών/τριών κάτοχων διδακτορικού διπλώματος για την υλοποίηση επιλεγμένων, ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Η Δράση έχει […]

Περισσότερα »

Εκδηλώσεις του Eυρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)

Δημοσίευση από στις 12/4/24 σε Ανακοινώσεις, Ενημερωτικά Δελτία

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής του ευρωπαϊκού προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας Ευρώπη, η ευρωπαϊκή εκτελεστική αρχή του εργαλείου χρηματοδότησης ERC, European Research Council Executive Agency (ERCEA),  με την ενεργή υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ) διοργανώνει στις 25-26 Απριλίου 2024 στο  Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα, εκδηλώσεις για δικαιούχους του ERC […]

Περισσότερα »

Διαγωνισμός REGIOSTARS 2024

Ο διαγωνισμός των REGIOSTARS έχει ξεκινήσει και δέχεται συμμετοχές μέχρι τις 31 Μαϊου 2024:  https://regiostarsawards.eu/ Οι δικαιούχοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε μία από πέντε κατηγορίες των στόχων της Πολιτικής Συνοχής, ενώ μπορείτε να βρείτε και έναν αναλυτικό οδηγό για τους αιτούντες στα ελληνικά. Λάβετε υπόψη σας ότι οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν την αίτηση στα ελληνικά ενώ τα έργα θα […]

Περισσότερα »