Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Εγνατία 156,
Τ.Θ. 1591
546 36
Θεσσαλονίκη