Όλα Τα Έντυπα

Οικονομικά

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
O.01-ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

O.01-ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
O.02-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

O.02-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
O.03-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

O.03-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ
O.04-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

*Η υποβολή των εντολών αμοιβών προσωπικού για τα έργα του ΕΛΚΕ  πραγματοποιείται μέσω του webrescom. Η πρόσβαση στην υπηρεσία υποβολής εντολών αμοιβών γίνεται μετά την σύνδεση με τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσης  (Username-Password)…

O.04-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
O.05-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μόνο για (Δ)ΠΜΣ: Η διοικητική στήριξη θα πρέπει να καταθέτει μαζί με την εντολή πληρωμής τον σχετικό Συνοδευτικό Πίνακα που συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛΚΕ.

O.05-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Συνοδευτικός-Πίνακας-για-έντυπο-Ο.05-ΔΠΜΣ-_εξοπλισμός-αναλώσιμα-λοιπά-έξοδα
O.06-EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Μόνο για (Δ)ΠΜΣ: Η διοικητική στήριξη θα πρέπει να καταθέτει μαζί με την εντολή πληρωμής τον σχετικό Συνοδευτικό Πίνακα που συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛΚΕ

O.06-EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Συνοδευτικός-Πίνακας-για-έντυπο-Ο.06-ΔΠΜΣ_μετακινήσεις
O.06-ΜΕΣΩ ΕΑΠ EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Μόνο για (Δ)ΠΜΣ: Η διοικητική στήριξη θα πρέπει να καταθέτει μαζί με την εντολή πληρωμής τον σχετικό Συνοδευτικό Πίνακα που συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛΚΕ

O.06-ΜΕΣΩ ΕΑΠ EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Συνοδευτικός Πίνακας για έντυπο Ο.06 Δ(ΠΜΣ)_μετακινήσεις
O.07-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

* Η υποβολή των εντολών αμοιβών προσωπικού για τα έργα του ΕΛΚΕ  πραγματοποιείται μέσω του webrescom. Η πρόσβαση στην υπηρεσία υποβολής εντολών αμοιβών γίνεται μετά την σύνδεση με τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσης  (Username-Password)…

O.07-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Συνοδευτικός-Πίνακας-για-έντυπο-Ο.04-και-Ο.07-ΔΠΜΣ_μέλη-ΔΕΠ
O.08-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η υποβολή των εντολών αμοιβών προσωπικού για τα έργα του ΕΛΚΕ  πραγματοποιείται μέσω του webrescom. Η πρόσβαση στην υπηρεσία υποβολής εντολών αμοιβών γίνεται μετά την σύνδεση με τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσης  (Username-Password)…

O.08-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Συνοδευτικός-Πίνακας-για-έντυπο-Ο.04-και-Ο.08-ΔΠΜΣ_-εξωτερικού-συνεργάτη
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
O.10-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΑ – ΥΛΙΚΑ)

O.10-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΑ - ΥΛΙΚΑ)
O.11-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

O.11-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
O.12-ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

O.12-ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
O.13-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

O.13-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
O.14-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ_ΚΙΝΗΣΗΣ

O.14-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ_ΚΙΝΗΣΗΣ
O 14-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ_ΚΙΝΗΣΗΣ en
O14α -ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Ο.14.α – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΜΣ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΗ

O-14-α-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-ΚΙΝΗΣΗΣ-ΜΕΤ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Ο.16-ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣH

Ο.16-ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣH

Διοικητικά

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
Αιτήματα χρονικής παράτασης έργου

Αίτημα χρονικής παράτασης φυσικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Αίτημα χρονικής παράτασης οικονομικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Αίτημα χρονικής παράτασης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Δ.10_ Πρόταση χρήσης αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου

Στην 313/23.12.2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ επικαιροποιήθηκε η προηγούμενη (αρ. συν. 256/25.06.2019) απόφαση αναφορικά με το κλείσιμο των ακίνητων έργων και το άνοιγμα ενός έργου με…

Δ10_Συνοδευτικό-Νέας-Πρότασης για αδιάθετο ταμειακό υπόλοιπο
313 απόφαση 2v για επικαιροποιηση ακινητων έργων site
Δ0_Συνοδευτικό πρότασης

Δ0_Συνοδευτικό Πρότασης_v6
Δ1_Αποδοχή Διαχείρισης Έργου

Έντυπο για την αποδοχή διαχείρισης έργου από την Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ _update στις 20/12/2019

Δ1-Αποδοχή-Διαχείρισης-Έργου νέο-19.12.2019
Δ16_Αίτηση για δημοσιότητα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 298/9-9-2020 απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η υποβολή των αιτήσεων και του φακέλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των…

Δ16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_έκδοση 5
Δ2_Προϋπολογισμός έργου

Δ2-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ_v3
Δ 2β ΕΛΚΕ_ΓΛΚ_ΠΜΣ
Δ 2β ΕΛΚΕ_ΓΛΚ
Δ2γ_Οικονομικός Απολογισμός Έργου

Δ2γ - Οικονομικός Απολογισμός Έργου έκδοση 3
Δ4_Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου

*Συμπληρωματική οδηγία: Στην περίπτωση έργων με διαφορετική κατηγοριοποίηση από αυτή της βασικής κατηγοριοποίησης της Επιτροπής Ερευνών π.χ. Ευρωπαϊκά έργα, έργα ΕΣΠΑ κ.α. θα πρέπει να αναφέρετε στην στήλη ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ …

Δ-4β-ΕΛΚΕ_ΕΤΗΣΙΟΣ_ΓΛΚ_νέα-εκδοση_ΟΛΑ-ΤΑ-ΕΡΓΑ
Δ5_Ονομαστική κατάσταση Πανεπιστημιακών

Έντυπο για ανάθεση έργου σε μέλη ΔΕΠ και υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Χρονοχρέωση Απασχολουμένων (Μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μονίμων, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) σε έργα του Ειδικού…

Δ5-Ονομαστική-κατάσταση-Πανεπιστημιακών από συν 314
310 χρονοχρέωση Πανεπιστημιακών νέο
Δήλωση για υπαγωγή στο αρθ.39
Δ6_Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου – Έντυπα Αναθέσεων

Έντυπο για ανάθεση έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες και δημοσίους υπαλλήλους άλλου φορέα. Για τις περιπτώσεις των συνεργατών που είναι επιτηδευματίες (αμείβονται με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί…

Δ6 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου από αρ. συν 316
Χρονοχρέωση Εξωτερικών Συνεργατών
Δ6_Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου – Συνοδευτικά Έγγραφα Ανάθεσης (Μέρος 1)

Το έντυπο της Υπ. Δήλωσης παρατίθεται ως πρότυπο και θα πρέπει να υποβάλλεται αφού συμπληρωθεί μέσω gov ή επικυρωθεί η υπογραφή από δημόσια υπηρεσία.

Δήλωση για υπαγωγή στο αρθ 39
Υπ. δήλωση 10.000€
ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ
Δ6_Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου – Συνοδευτικά Έγγραφα Ανάθεσης (Μέρος 2)

Δήλωση_για_υπαγωγή_σε_β5τ.doc
Δ6α_Ανάθεση για προμήθεια ειδών/υπηρεσιών

Έντυπο ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών. Για τη συμπλήρωση του πεδίου της κατηγορίας δαπάνης χρησιμοποιήστε τον σχετικά πίνακα με τις ενδεικτικές κατηγορίες δαπάνης προϋπολογισμού (Δευτεροβάθμιοι). Για τα (Δ)ΠΜΣ θα…

Δ6α_νέο έντυπο προμηθειών
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ)
Υπεύθυνη Δήλωση ποινικό μητρώο
Δ9_Επιστημονικός Απολογισμός Έργου

Δ9-Επιστημονικός Απολογισμός Έργου_v3
Πίνακας συμπλήρωσης / επικαιροποίησης στοιχείων των συνεργατών του ΕΛΚΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ (4)

Αιτήσεις

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
Aτ.01_Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων

Aτ.01 Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων από ΕΥ έκδοση 4
Ατ.01α Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων από Συνεργάτες έκδοση 4
Αιτήσεις μετακινήσεων

Σύμφωνα με το Nόμο 4610/2019 δεν απαιτείται αίτημα ανάληψης υποχρέωσης για όλες τις δαπάνες καθώς η ανάληψη υποχρέωσης είναι πλέον συνολική ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε έργου. Για…

ΑΙΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-new
Αίτηση έγκρισης πίνακα πρόβλεψης_προγραμματισμού μετακινήσεων_νέο
Αντίγραφο του Πίνακας Πρόβλεψης Εξόδων Μετακίνησης
Αίτηση για απαλλαγή ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό έργο

Αίτηση για απαλλαγή ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό έργο_έκδοση 2

Ατ.04 - Αίτηση για απαλλαγή ΦΠΑ σε ευρωπαικό έργο_έκδοση 2
Αίτηση χορήγησης βεβαιώσεων

Αίτηση χορήγησης βεβαιώσεων
Αίτηση Χρηματοδότησης Δημοσίευσης σε Επιστημονικά Περιοδικά (για φοιτητές σε ΠΜΣ χωρίς τέλη)

Αίτημα χρηματ δημοσ σε επιστημ περιοδ Μεταπτ Φοιτητές
Ατ 03_Αίτ Χορ Προκ v 3_ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ κατ εξαίρεση διατ Οδηγού Χρημ

Ατ.03-Αίτ Χορ Προκ_ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ κατ εξαίρεση διατ Οδηγού Χρημ_έκδοση 4
Ατ 03_Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Έργου = ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ

Ατ.03-Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Έργου έκδοση 4 = ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ
Ατ 04α_Αίτηση βεβαίωσης πιστής μετάφρασης

Ατ 04α -Αίτηση βεβαίωσης πιστής μετάφρασης_έκδοση 2
Βεβαίωση αναγκαιότητας για απαλλαγή ΦΠΑ (Έντυπο Ατ.04 δ)

Ατ.04δ - Έντυπο βεβαίωσης αναγκαιότητας για απαλλαγή ΦΠΑ
Βεβαίωση εγκατάστασης εξοπλισμού (έντυπο Ατ. 04β)

Ατ.04β - Έντυπο βεβαίωσης εγκατάστασης εξοπλισμού
Βεβαίωση Έναρξης Χρήσης Εξοπλισμού για απαλλαγή ΦΠΑ (Ατ. 04γ)

Ατ.04γ - Έντυπο βεβαίωσης έναρξης χρήσης εξοπλισμού

Λογότυπα

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
Λογότυπα της επιτροπής

ελληνικό λογότυπο Επιτροπής Ερευνών: 2. αγγλικό λογότυπο Επιτροπής Ερευνών_logo Research Committee eng

Πρότυπα Πρακτικών Παραλαβής και Βεβαιώσεων