Όλα Τα Έντυπα

Οικονομικά

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
O.01-ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

O.01-ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
O.02-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

O.02-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
O.03-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

O.03-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ
O.04-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

*Η υποβολή των εντολών αμοιβών προσωπικού για τα έργα του ΕΛΚΕ  πραγματοποιείται μέσω του webrescom. Η πρόσβαση στην υπηρεσία υποβολής εντολών αμοιβών γίνεται μετά την σύνδεση με τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσης  (Username-Password)…

O.04-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
O.05-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μόνο για (Δ)ΠΜΣ: Η διοικητική στήριξη θα πρέπει να καταθέτει μαζί με την εντολή πληρωμής τον σχετικό Συνοδευτικό Πίνακα που συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛΚΕ. *Η υποβολή των…

O.05-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Συνοδευτικός-Πίνακας-για-έντυπο-Ο.05-ΔΠΜΣ-_εξοπλισμός-αναλώσιμα-λοιπά-έξοδα
O.06-EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Μόνο για (Δ)ΠΜΣ: Η διοικητική στήριξη θα πρέπει να καταθέτει μαζί με την εντολή πληρωμής τον σχετικό Συνοδευτικό Πίνακα που συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛΚΕ. *Η υποβολή των…

O.06-EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Συνοδευτικός-Πίνακας-για-έντυπο-Ο.06-ΔΠΜΣ_μετακινήσεις
O.06-ΜΕΣΩ ΕΑΠ EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Μόνο για (Δ)ΠΜΣ: Η διοικητική στήριξη θα πρέπει να καταθέτει μαζί με την εντολή πληρωμής τον σχετικό Συνοδευτικό Πίνακα που συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛΚΕ

O.06-ΜΕΣΩ ΕΑΠ EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Συνοδευτικός Πίνακας για έντυπο Ο.06 Δ(ΠΜΣ)_μετακινήσεις
O.07-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

* Η υποβολή των εντολών αμοιβών προσωπικού για τα έργα του ΕΛΚΕ  πραγματοποιείται μέσω του webrescom. Η πρόσβαση στην υπηρεσία υποβολής εντολών αμοιβών γίνεται μετά την σύνδεση με τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσης  (Username-Password)…

O.07-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Συνοδευτικός-Πίνακας-για-έντυπο-Ο.04-και-Ο.07-ΔΠΜΣ_μέλη-ΔΕΠ
O.08-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η υποβολή των εντολών αμοιβών προσωπικού για τα έργα του ΕΛΚΕ  πραγματοποιείται μέσω του webrescom. Η πρόσβαση στην υπηρεσία υποβολής εντολών αμοιβών γίνεται μετά την σύνδεση με τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσης  (Username-Password)…

O.08-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνοδευτικός-Πίνακας-για-έντυπο-Ο.04-και-Ο.08-ΔΠΜΣ_-εξωτερικού-συνεργάτη
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
O.10-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΑ – ΥΛΙΚΑ)

O.10-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΑ - ΥΛΙΚΑ)
O.11-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

O.11-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
O.12-ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

O.12-ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
O.13-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

O.13-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
O.14-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ_ΚΙΝΗΣΗΣ

O.14-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ_ΚΙΝΗΣΗΣ
O 14-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ_ΚΙΝΗΣΗΣ en
O.14-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ_ΚΙΝΗΣΗΣ_ERASMUS
Ο.14.α – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΜΣ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΗ

O-14-α - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
O-14-α - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Ο.16-ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣH

Ο.16-ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣH

Διοικητικά

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
Αιτήματα χρονικής παράτασης έργου

Αίτημα χρονικής παράτασης φυσικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Αίτημα χρονικής παράτασης οικονομικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Αίτημα χρονικής παράτασης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Απασχόληση Αλλοδαπών ή Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού

Για τις περιπτώσεις απασχόλησης: α) αλλοδαπών χωρίς την κατοχή ελληνικού ΑΦΜ και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν τις 182 ημέρες παραμονής στην Ελλάδα (ανά έτος), παρατίθεται στα αγγλικά το…

declaration for portable document A1
Δήλωση για Έλληνες εξωτερικού
Δ.10_ Πρόταση χρήσης αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου

Στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και ειδικότερα στο Άρθρο 33 καταγράφεται η διαδικασία αναφορικά με το κλείσιμο των ακίνητων έργων και το άνοιγμα ενός έργου με αντίστοιχη ερευνητική…

Δ10_Συνοδευτικό-Νέας-Πρότασης για αδιάθετο ταμειακό υπόλοιπο
Δ0_Συνοδευτικό πρότασης

Το Δ0 πρωτοκολλείται από το Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων και οι ΕΥ μπορούν να το εξαγάγουν απευθείας από την εφαρμογή WebRescom (Μενού: Πρωτόκολλα Έργων - Κατάσταση Έργου: Προτάσεις). 

Δ0_Συνοδευτικό Πρότασης_v6
Δ1_Αποδοχή Διαχείρισης Έργου

Έντυπο για την αποδοχή διαχείρισης έργου από την Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ _update στις 20/12/2019

Δ1-Αποδοχή-Διαχείρισης-Έργου νέο-19.12.2019
Δ16_Αίτηση για δημοσιότητα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 298/9-9-2020 απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η υποβολή των αιτήσεων και του φακέλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των…

Δ16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_έκδοση 5
Δ2_Προϋπολογισμός έργου


Δ 2β ΕΛΚΕ_ΓΛΚ_ΠΜΣ
Δ 2β ΕΛΚΕ_ΓΛΚ
Δ2γ_Οικονομικός Απολογισμός Έργου

Δ2γ-Οικονομικός-Απολογισμός-Έργου-έκδοση--3
Δ4_Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου

*Συμπληρωματική οδηγία: Στην περίπτωση έργων με διαφορετική κατηγοριοποίηση από αυτή της βασικής κατηγοριοποίησης της Επιτροπής Ερευνών π.χ. Ευρωπαϊκά έργα, έργα ΕΣΠΑ κ.α. θα πρέπει να αναφέρετε στην στήλη ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ …

Δ-4β-ΕΛΚΕ_ΕΤΗΣΙΟΣ_ΓΛΚ_νέα-εκδοση_ΟΛΑ-ΤΑ-ΕΡΓΑ
Δ5_Ονομαστική κατάσταση Πανεπιστημιακών

Έντυπο για ανάθεση έργου σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ άλλων ΑΕΙ  

Δ5-Ονομαστική-κατάσταση-Πανεπιστημιακών από συν 314
Δ6_Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου – Έντυπα Αναθέσεων

Έντυπο για ανάθεση έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες και δημοσίους υπαλλήλους άλλου φορέα. Για τις περιπτώσεις των συνεργατών που είναι επιτηδευματίες (αμείβονται με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί…

Δ6 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου από αρ. συν 316
Δ6_Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου – Συνοδευτικά Έγγραφα Ανάθεσης (Μέρος 1)

Το έντυπο της Υπ. Δήλωσης παρατίθεται ως πρότυπο και θα πρέπει να υποβάλλεται αφού συμπληρωθεί μέσω gov ή επικυρωθεί η υπογραφή από δημόσια υπηρεσία.

Δήλωση για υπαγωγή στο αρθ 39
Υπ. δήλωση 10.000€
ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ (4)
Δ6α_Ανάθεση για προμήθεια ειδών/υπηρεσιών

Οδηγίες για απευθείας αναθέσεις: «Διαδικασία προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για ποσά έως 30.000€ (πλέον ΦΠΑ) Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Ν. 4957/2022 και της…

Δ6α_νέο έντυπο προμηθειών
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ)
Υπεύθυνη Δήλωση ποινικό μητρώο
Δ8_Αίτηση Διενέργειας Διαγωνισμού

Για τη σύνταξη του τεύχους διακήρυξης, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος προωθεί το έντυπο«Δ8_Αίτηση Διενέργειας Διαγωνισμού» ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον ίδιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση dlazou@uom.gr του αρμοδίου υπαλλήλου του Τμήματος Διενέργειας Διαγωνισμών,…

Δ8 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δ9_Επιστημονικός Απολογισμός Έργου

Δ9-Επιστημονικός Απολογισμός Έργου_v3
Εντολή – Εξουσιοδότηση

ΕΝΤΟΛΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Πίνακας συμπλήρωσης / επικαιροποίησης στοιχείων των συνεργατών του ΕΛΚΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ (4)
Πρότυπα μερικής παραίτησης

1α. Υπ. Δήλωση μερικής παραίτησης
1β. Διαβιβαστικό μερικής παραίτησης
Πρότυπα πλήρους παραίτησης

2α. Υπ. Δήλωση πλήρους παραίτησης
2β. Διαβιβαστικό πλήρους παραίτησης
Πρότυπα Τροποποιήσεων

Πρότυπο αίτημα χρονικης παρατασης χωρίς αύξηση αμοιβής
Πρότυπο αίτημα χρονικής παρατασης με αύξηση αμοιβής
Πρότυπο αίτημα τροποποίησης παραδοτέων

Αιτήσεις

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
Aτ.01_Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων

Aτ.01 Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων από ΕΥ έκδοση 4
Ατ.01α Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων από Συνεργάτες έκδοση 4
Αίτηση για απαλλαγή ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό έργο

Αίτηση για απαλλαγή ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό έργο_έκδοση 2

Ατ.04 - Αίτηση για απαλλαγή ΦΠΑ σε ευρωπαικό έργο_έκδοση 2
Αίτηση χορήγησης βεβαιώσεων

ΑΙΤΗΣΗ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ.pdf
Αίτηση Χρηματοδότησης Δημοσίευσης σε Επιστημονικά Περιοδικά (για φοιτητές σε ΠΜΣ χωρίς τέλη)

Αίτημα χρηματ δημοσ σε επιστημ περιοδ Μεταπτ Φοιτητές
Ατ 03_Αίτ Χορ Προκ v 3_ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ κατ εξαίρεση διατ Οδηγού Χρημ

Ατ.03-Αίτ Χορ Προκ_ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ κατ εξαίρεση διατ Οδηγού Χρημ_έκδοση 4
Ατ 03_Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Έργου = ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ

Ατ.03-Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Έργου έκδοση 4 = ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ
Ατ 04α_Αίτηση βεβαίωσης πιστής μετάφρασης

Ατ 04α -Αίτηση βεβαίωσης πιστής μετάφρασης_έκδοση 2
Βεβαίωση αναγκαιότητας για απαλλαγή ΦΠΑ (Έντυπο Ατ.04 δ)

Ατ.04δ - Έντυπο βεβαίωσης αναγκαιότητας για απαλλαγή ΦΠΑ
Βεβαίωση εγκατάστασης εξοπλισμού (έντυπο Ατ. 04β)

Ατ.04β - Έντυπο βεβαίωσης εγκατάστασης εξοπλισμού
Βεβαίωση Έναρξης Χρήσης Εξοπλισμού για απαλλαγή ΦΠΑ (Ατ. 04γ)

Ατ.04γ - Έντυπο βεβαίωσης έναρξης χρήσης εξοπλισμού
Εντολές / Αιτήσεις μετακινήσεων

Στην υπ' αριθμ. 388/24.10.2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίθηκε η νέα διαδικασία για τη διενέργεια μετακινήσεων στα έργα/προγράμματα του ΕΛΚΕ: Γενικοί Κανόνες Μετακινήσεων: 1.1 Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει…

388_διαδικασία μετακινήσεων
ΑΙΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ.pdf
Πίνακας Πρόβλεψης Εξόδων Μετακίνησης
Συμμετοχή σε Συνέδριο – Ημερίδα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ-ΗΜΕΡΙΔΑ.pdf

Λογότυπα

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
Λογότυπα της επιτροπής

ελληνικό λογότυπο Επιτροπής Ερευνών: 2. αγγλικό λογότυπο Επιτροπής Ερευνών_logo Research Committee eng

Πρότυπα Πρακτικών Παραλαβής και Βεβαιώσεων