Κατηγορία: Ενημερωτικά Δελτία

Πρώτη (1η) Τροποποίηση-Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (Κωδικός Πρόσκλησης 08ΚΕ – Κωδικός ΟΠΣ 9833).

INTERREG EURO MED – CALL 5 – Thematic Strategic Territorial projects

CALL 5 – Thematic Strategic Territorial projects This call targets exclusively Thematic Strategic Territorial projects. These projects should respond to the needs and joint challenges of a specific type of territory addressing identified strategic topics.Thus, they primarily produce a territorial impact, based on involving all relevant stakeholders to trigger tailor-made solutions or strategies in line […]

Περισσότερα »

Erasmus+ Call 2024 – Cooperation Partnerships & Small-scale Partnerships – Πρόθεση υποβολής πρότασης

Στο πλαίσιο του ειδικού όρου της Πρόσκλησης του Erasmus+ για το 2024 για τις ενότητες Cooperation Partnerships και Small-scale Partnerships:   “For applications submitted to National Agencies in the fields of school education, vocational education and training, adult education and youth, the same organisation (one OID) cannot be involved in more than 10 applications overall per deadline, either as applicant or partner” (Οδηγός […]

Περισσότερα »

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Έγκρισης αρχείου Συχνών – Ερωτήσεων Απαντήσεων για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Δείτε το αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων εδώ

Περισσότερα »

Δράση «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας»

Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας».  Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του συστήματος έρευνας και καινοτομίας μέσω ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων άλλων χωρών. Ειδικότερα η Δράση στοχεύει στην προώθηση και στήριξη της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων […]

Περισσότερα »

«Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» – Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της υπ΄ αρ. πρωτ 2848/06-06-2024 (6Χ7846ΝΚΠΔ-74Α) Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4. Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», παρατείνεται έως την Τρίτη 25/06/2024 και ώρα 16:00. Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι τα ερωτήματα σχετικά […]

Περισσότερα »

ΓΓΕΚ – Επικείμενες προσκλήσεις Διμερούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και της έχουν ανατεθεί καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» για τη διαχείριση πράξεων της Δράσης «Διακρατικές Συνεργασίες στην Έρευνα και Καινοτομία». Στο πλαίσιο του ορισμού της, της μακρόχρονης ενασχόλησης με το αντικείμενο των Διμερών και […]

Περισσότερα »

Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027), που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ, (6o χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης). Διαδικτυακή παρακολούθηση: α) είτε μέσω της εφαρμογής εγγραφών https://events.erevnokainotomo.gr/el/ , επιλέγοντας την πόλη […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα», Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027»

Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα   Βασικός Στόχος:Η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα η οποία επιτυγχάνεται, ενδεικτικά, με:την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – την ανάπτυξη και ενδυνάμωση δικτύων συνεργασίας με το οικοσύστημα της Περιφέρειας και […]

Περισσότερα »

Εναρκτήρια εκδήλωση της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά την Εναρκτήρια εκδήλωση της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, στις 27/05/2024: α) είτε μέσω της εφαρμογής εγγραφών https://events.erevnokainotomo.gr/el/, επιλέγοντας την πόλη Αθήνα και την live μετάδοση, η οποία θα ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. β) είτε μέσω του καναλιού YouTube της ΕΥΔΕ ΕΚ: Σε Ελληνικά (+νοηματική) https://www.youtube.com/live/uykuPoDzzlI Σε Αγγλικά https://www.youtube.com/live/3siebFY7J4g

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση 4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση της 4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών.

Περισσότερα »

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

H ΕΥΔΕ ΕΚ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Ενδιάμεσος Φορέας της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021-2027), προγραμματίζει ενημερωτικές εκδηλώσεις, με στόχο την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, με ενιαίο τρόπο σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης, που παρέχει η Δράση.Πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό τον ενημερωτικών εκδηλώσεων […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 

Η Δράση στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Το “Ερευνώ – Καινοτομώ” αποτελεί Πράξη Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΣΠΑ […]

Περισσότερα »

Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας – Trust Your Stars (SUB 4) – Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Αρχείο συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων (.pdf)  

Περισσότερα »

InfoDay για τις MSCA του Ορίζοντα Ευρώπη: Doctoral Networks

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Δίκτυο Πράξη σας προσκαλούν στην Ημερίδα Ενημέρωσης για τις Δράσεις Doctoral Networks των Marie Skłodowska-Curie Actions του Ορίζοντα Ευρώπη, που διοργανώνουν τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 (10.00-13.00) διαδικτυακά μέσω […]

Περισσότερα »