Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Πρώτη (1η ) Τροποποίηση – Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (Κωδικός Πρόσκλησης 10ΚΕ – Κωδικός ΟΠΣ 9913)

Οριστικά αποτελέσματα του Διαγωνισμού με τίτλο «2nd Social Innovation Hackathon UoM», στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – Καινοτόμες και επιχειρηματικές ιδέες (βραβεία)»

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της Προκήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο: «2nd Social Innovation Hackathon UoM», στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – Καινοτόμες και επιχειρηματικές ιδέες (βραβεία)».    

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 460/16-07-2024 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 10561/31-05-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 6ΤΤ3469Β7Ι-ΝΛΛ, στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων»

Δημοσίευση από στις 16/7/24 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 10561/31-05-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΔΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 11045/07-06-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 6ΧΘ7469Β7Ι-ΤΤΜ στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη δαπανών των περιπτώσεων της παρ.7 του άρθρου 237 του Ν.4957/2022»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 11045/07-06-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη δαπανών των περιπτώσεων της παρ.7 του άρθρου 237 του Ν.4957/2022», για την απασχόληση ενός υπαλλήλου.    

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Πρώτη (1η) Τροποποίηση-Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (Κωδικός Πρόσκλησης 08ΚΕ – Κωδικός ΟΠΣ 9833).

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 458/05-07-2024 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 11045/07-06-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 6ΧΘ7469Β7Ι-ΤΤΜ, στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη δαπανών των περιπτώσεων της παρ. 7 του άρθρου 237 του Ν.4957/2022»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 11045/07-06-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη δαπανών των περιπτώσεων της παρ. 7 του άρθρου 237 του Ν.4957/2022», για την απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου.    

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων & Επιστήμη των Δεδομένων

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 6438/02-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 9Λ13469Β7Ι-6ΕΥ στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 6438/02-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

INTERREG EURO MED – CALL 5 – Thematic Strategic Territorial projects

CALL 5 – Thematic Strategic Territorial projects This call targets exclusively Thematic Strategic Territorial projects. These projects should respond to the needs and joint challenges of a specific type of territory addressing identified strategic topics.Thus, they primarily produce a territorial impact, based on involving all relevant stakeholders to trigger tailor-made solutions or strategies in line […]

Περισσότερα »

Erasmus+ Call 2024 – Cooperation Partnerships & Small-scale Partnerships – Πρόθεση υποβολής πρότασης

Στο πλαίσιο του ειδικού όρου της Πρόσκλησης του Erasmus+ για το 2024 για τις ενότητες Cooperation Partnerships και Small-scale Partnerships:   “For applications submitted to National Agencies in the fields of school education, vocational education and training, adult education and youth, the same organisation (one OID) cannot be involved in more than 10 applications overall per deadline, either as applicant or partner” (Οδηγός […]

Περισσότερα »

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Έγκρισης αρχείου Συχνών – Ερωτήσεων Απαντήσεων για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Δείτε το αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων εδώ

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 454/13-06-2024 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 6438/02-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 9Λ13469Β7Ι-6ΕΥ, στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας»

Δημοσίευση από στις 14/6/24 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 6438/02-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »