Όλες οι Αναρτήσεις από την Επιτροπή ερευνών

Participant Identification Code (PIC)

To Participant Identification Code (PIC) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα είναι: 999874352.

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων & Επιστήμη των Δεδομένων

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 6438/02-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 9Λ13469Β7Ι-6ΕΥ στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 6438/02-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

INTERREG EURO MED – CALL 5 – Thematic Strategic Territorial projects

CALL 5 – Thematic Strategic Territorial projects This call targets exclusively Thematic Strategic Territorial projects. These projects should respond to the needs and joint challenges of a specific type of territory addressing identified strategic topics.Thus, they primarily produce a territorial impact, based on involving all relevant stakeholders to trigger tailor-made solutions or strategies in line […]

Περισσότερα »

Erasmus+ Call 2024 – Cooperation Partnerships & Small-scale Partnerships – Πρόθεση υποβολής πρότασης

Στο πλαίσιο του ειδικού όρου της Πρόσκλησης του Erasmus+ για το 2024 για τις ενότητες Cooperation Partnerships και Small-scale Partnerships:   “For applications submitted to National Agencies in the fields of school education, vocational education and training, adult education and youth, the same organisation (one OID) cannot be involved in more than 10 applications overall per deadline, either as applicant or partner” (Οδηγός […]

Περισσότερα »

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Έγκρισης αρχείου Συχνών – Ερωτήσεων Απαντήσεων για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Δείτε το αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων εδώ

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 454/13-06-2024 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 6438/02-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 9Λ13469Β7Ι-6ΕΥ, στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας»

Δημοσίευση από στις 14/6/24 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 6438/02-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 24033/20-10-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 6ΥΔ6469Β7Ι-ΥΟΒ στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 24033/20-10-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης», για την απασχόληση ενός υπαλλήλου.    

Περισσότερα »

Δράση «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας»

Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας».  Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του συστήματος έρευνας και καινοτομίας μέσω ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων άλλων χωρών. Ειδικότερα η Δράση στοχεύει στην προώθηση και στήριξη της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων […]

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 453/06-06-2024 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 24033/20-10-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 6ΥΔ6469Β7Ι-ΥΟΒ, στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης»

Δημοσίευση από στις 7/6/24 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 24033/20-10-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης», για την απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου.    

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.7 ΤΟΥ ΑΡΘΟΥ 237 ΤΟΥ Ν.4957/2022

«Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» – Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της υπ΄ αρ. πρωτ 2848/06-06-2024 (6Χ7846ΝΚΠΔ-74Α) Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4. Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», παρατείνεται έως την Τρίτη 25/06/2024 και ώρα 16:00. Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι τα ερωτήματα σχετικά […]

Περισσότερα »

ΓΓΕΚ – Επικείμενες προσκλήσεις Διμερούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και της έχουν ανατεθεί καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» για τη διαχείριση πράξεων της Δράσης «Διακρατικές Συνεργασίες στην Έρευνα και Καινοτομία». Στο πλαίσιο του ορισμού της, της μακρόχρονης ενασχόλησης με το αντικείμενο των Διμερών και […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027), που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ, (6o χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης). Διαδικτυακή παρακολούθηση: α) είτε μέσω της εφαρμογής εγγραφών https://events.erevnokainotomo.gr/el/ , επιλέγοντας την πόλη […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα», Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027»

Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα   Βασικός Στόχος:Η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα η οποία επιτυγχάνεται, ενδεικτικά, με:την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – την ανάπτυξη και ενδυνάμωση δικτύων συνεργασίας με το οικοσύστημα της Περιφέρειας και […]

Περισσότερα »