Όλες οι Αναρτήσεις από την Επιτροπή ερευνών

2019 CEF Energy call for proposals

Δημοσίευση από στις 21/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY (INEA) The 2019 CEF Energy Work Programme will contribute to the further development and implementation of projects of common interest (PCIs) in the energy sector, namely in electricity (including smart grids), gas and cross-border carbon dioxide networks. The grants under CEF Energy will help to achieve the broader energy policy objectives of: […]

Περισσότερα »

European Commission – Security research projects

Δημοσίευση από στις 21/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

A call for project proposals on security research across 16 different topics is open until 22 August 2019. It makes available €233.36 million in total for projects working on protecting the infrastructure of Europe, increasing the disaster resilience of societies, fighting crime and terrorism, securing external borders, as well as improving digital security and data […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή σε διεθνή βάση δεδομένων παρόχων τεχνογνωσίας προς επιχειρήσεις της Γαλάζιας Ανάπτυξης, έργο BLUE_BOOST

Δημοσίευση από στις 18/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο BLUE_BOOST (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ADRION για την περιοχή Αδριατικής – Ιονίου) και ειδικότερα στο πλαίσιο πιλοτικής δράσης μηχανισμού χορήγησης κουπονιών καινοτομίας σε Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up), προσκαλεί Δημόσιους / Ιδιωτικούς Ερευνητικούς Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις, καθώς και Νέους Μη Θεσμικούς Φορείς Καινοτομίας (fab labs, co-working spaces, innovation hubs κλπ) […]

Περισσότερα »

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β Κύκλος)

Δημοσίευση από στις 18/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Ο Β’ Κύκλος της Ενιαίας […]

Περισσότερα »

Tα νέα του ESPON από το Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON2020

Δημοσίευση από στις 8/3/19 σε Ανακοινώσεις

Call for tenders for «ESPON Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions»

Δημοσίευση από στις 8/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

https://www.espon.eu/call-tenders-espon-cultural-heritage-source-societal-well-being-european-regions The ESPON EGTC is launching a competitive dialogue called “Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions” in order to develop and improve the ESPON knowledge base and with that enhance the European territorial evidence production in the framework of the ESPON 2020 Programme, under Specific Objective 1. Cultural heritage is a resource that can trigger […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μητρώου Αξιολογητών Erasmus+

Δημοσίευση από στις 8/3/19 σε Ανακοινώσεις

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/2147-prokiriksi-aksiologiton-ebeirognomonon Το ΙΚΥ, ως Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού (εφεξής ΙΚΥ/ΕΜΣ) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, τηρεί Μητρώο Αξιολογητών για τις ανάγκες της ποιοτικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ολοκληρωμένων σχεδίων του Προγράμματος. Το ΙΚΥ/ΕΜΣ προχωρά στον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών Erasmus+ με την τροποποίηση της Πρόσκλησης […]

Περισσότερα »

Εξετάσεις για ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΠΜΣ στη Λογιστική και Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

Δημοσίευση από στις 6/3/19 σε Ανακοινώσεις

Εξετάσεις για ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΠΜΣ στη Λογιστική και Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ.3769_2019

Περισσότερα »

Εξετάσεις για ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

Δημοσίευση από στις 6/3/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Εξετάσεις για ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική : ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ.3768_2019  

Περισσότερα »

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) εξωτερικούς συνεργάτες

Δημοσίευση από στις 6/3/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) εξωτερικούς συνεργάτες. Η Πρόσκληση Η ΑΙΤΗΣΗ 

Περισσότερα »

Χρονοχρέωση Απασχολουμένων (Μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μονίμων, ΙΔΑΧ, Λοιπών Δημ. Υπαλλήλων) σε έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημοσίευση από στις 5/3/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Στην υπ’ αριθμ. 238/13-2-2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών αποφασίστηκε η τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 175/24.05.2016 (θ. 3ii) και 193/19.06.2017 (θ. 2iii) που αφορούν στην Χρονοχρέωση Απασχολουμένων (Μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μονίμων, ΙΔΑΧ, Λοιπών Δημ. Υπαλλήλων) σε έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως προς την παράγραφο 6 «Κατάρτιση Συμβάσεων» και στο εξής η κατάρτιση […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Δημοσίευση από στις 4/3/19 σε Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ανάρτηση εδώ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Η αίτηση εδώ : ΑΙΤΗΣΗ

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 24549/27-12-2018 Πρόσκληση

Δημοσίευση από στις 4/3/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 24549/27-12-2018 με ΑΔΑ: ΩΞΘΔ469Β7Ι-Ξ5Η Η απόφαση εδώ: 241 Α3 3

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 24547/27-12-2018 Πρόσκληση

Δημοσίευση από στις 4/3/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 24547/27-12-2018 με ΑΔΑ: 7ΖΛΒ469Β7Ι-6ΓΩ Η απόφαση εδώ : 241 Α3 2

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 23157/10-12-2018 Πρόσκληση

Δημοσίευση από στις 4/3/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 24545/27-12-2018 με ΑΔΑ: ΩΤ3Ν469Β7Ι-ΘΗΞ Η απόφαση εδώ : 241 Α3 1

Περισσότερα »