Κατηγορία Εντύπων: Οικονομικά

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
O.01-ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ O.01-ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
O.02-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ O.02-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
O.03-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ O.03-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ
O.04-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ O.04-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
O.05-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ O.05-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Συνοδευτικός Πίνακας για έντυπο Ο.05 Δ(ΠΜΣ) _εξοπλισμός- αναλώσιμα - λοιπά έξοδα
O.06-EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ O.06-EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Συνοδευτικός Πίνακας για έντυπο Ο.06 Δ(ΠΜΣ)_μετακινήσεις
O.06-ΜΕΣΩ ΕΑΠ EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ O.06-ΜΕΣΩ ΕΑΠ EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Συνοδευτικός Πίνακας για έντυπο Ο.06 Δ(ΠΜΣ)_μετακινήσεις
O.07-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ O.07-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Συνοδευτικός Πίνακας για έντυπο Ο.04 και Ο.07 Δ(ΠΜΣ)_μέλη ΔΕΠ
O.08-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ O.08-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Συνοδευτικός Πίνακας για έντυπο Ο.04 και Ο.08 Δ(ΠΜΣ)_ εξωτερικού συνεργάτη
O.10-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΑ – ΥΛΙΚΑ) O.10-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΑ - ΥΛΙΚΑ)
O.11-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ O.11-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
O.12-ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ O.12-ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
O.13-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ O.13-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
O.14-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ_ΚΙΝΗΣΗΣ O.14-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ_ΚΙΝΗΣΗΣ
Ο.16-ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣH Ο.16-ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣH