Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα», Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027»

Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα
 
Βασικός Στόχος:
Η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα η οποία επιτυγχάνεται, ενδεικτικά, με:την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – την ανάπτυξη και ενδυνάμωση δικτύων συνεργασίας με το οικοσύστημα της Περιφέρειας και ευρύτερες αλυσίδες αξίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών φορέων οργανισμών και επιχειρήσεων της Περιφέρειας

Στον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας δύνανται, ενδεικτικά, να είναι οι παρακάτω φορείς:
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Οργανισμοί και φορείς ερευνητικών δραστηριοτήτων
Επιχειρήσεις
Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων
Συνεταιρισμοί
Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων: 04/10/2024

https://www.pepkm.gr/proskliseis/pinakas-proskliseon/sinergatikoi-schimatismoi-gia-tin-proothisi-tis-kainotomias-stin-topiki-epicheirimatikotita