ΓΓΕΚ – Επικείμενες προσκλήσεις Διμερούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και της έχουν ανατεθεί καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» για τη διαχείριση πράξεων της Δράσης «Διακρατικές Συνεργασίες στην Έρευνα και Καινοτομία».

Στο πλαίσιο του ορισμού της, της μακρόχρονης ενασχόλησης με το αντικείμενο των Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, καθώς και των εν ισχύι διμερών Συμφωνιών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας με άλλες χώρες, η ΓΓΕΚ προτίθεται να προχωρήσει μέχρι το τέλος του 2024 σε κοινές προκηρύξεις με τις παρακάτω χώρες:

– Γερμανία (με ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη 4 εκ. €)

– Κίνα (με ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη 4 εκ. €)

– Κύπρο (με ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη 2 εκ. €)

– Τουρκία (με ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη 3 εκ. €)

Οι Διακρατικές Συνεργασίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, στην Προτεραιότητα 1 «Ενίσχυση της έρευνας και της Καινοτομίας» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021 – 2027, και ειδικότερα στον Ειδικό Στόχο Ειδικό Στόχο 1-1.1-03:  «Διακρατικές Συνεργασίες στην Έρευνα και Καινοτομία» και αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του συστήματος έρευνας και καινοτομίας μέσω ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων άλλων χωρών.

Τα διμερή έργα που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της δράσης θα προωθήσουν πεδία αμοιβαίου ενδιαφέροντος που έχουν διαμορφωθεί μέσω διαβουλεύσεων με τους αρμόδιους φορείς των συνεργαζόμενων χωρών  και είναι συμβατοί με τους Τομείς Προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (https://gsri.gov.gr/exypni-exeidikefsi/).

Διαβάστε περισσότερα: https://gsri.gov.gr/anakoinosi-schetika-me-epikeimenes-proskliseis-dimerous-epistimonikis-kai-technologikis-synergasias/