Κατηγορία: Ενημερωτικά Δελτία

Interreg NEXT MED Programme – upcoming first call for proposals

  The Managing Authority of the Interreg NEXT MED Programme, in agreement with the representatives of the 15 participating countries, is pleased to announce the upcoming first call for proposals set to be launched by mid-November.  With a substantial budget of €103.6 million, this call represents a unique opportunity to fund transnational cooperation projects aimed at catalyzing positive […]

Περισσότερα »

PREANNOUNCEMENT – 1st Call for Project Proposals of Common Projects INTERREG VI-A Greece-Italy Programme 2021-2027

First Call for Project Proposals of Common Projects Interreg Greece-Italy Programme 2021-2027 launches the Pre-announcement of the First Call for proposals of common projects. The first call has a total budget 44.982.682,33 EUR (EU & National Funds). The present Call concerns Stage A – Submission by potential beneficiaries of a Concept Note consisting of a short overview of their […]

Περισσότερα »

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ_2η Τροποποίηση και FAQ της 3ης Προκήρυξης για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ:  Από την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 στις 12 μ. (ώρα Ελλάδας) έως και την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 στη 1 μ.μ. (ώρα Ελλάδας). 3η Προκήρυξη και ΟΔΥ για ΔΕΠ (2η Τροποποίηση) Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις (3η ΔΕΠ)    

Περισσότερα »

Βιομηχανικά διδακτορικά – 1η τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων “Βιομηχανικά Διδακτορικά”. Τα σημεία που τροποποιούνται, αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της Απόφασης (σελ.11-52 του pdf). https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=4102&lang=el  

Περισσότερα »

Ορίζοντας Ευρώπη – Παράταση καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προτάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής προτάσεων στις προσκλήσεις ERC Starting Grant και ERC Synergy. Πιο συγκεκριμένα:   Η καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης ERC Starting Grant έλαβε παράταση έως τις 7 Νοεμβρίου, από τις 24 Οκτωβρίου. Η καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης ERC Synergy έλαβε παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου, από τις 8 Νοεμβρίου.

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.33

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)

Περισσότερα »

Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας IKYDA 2024

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το «Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας IKYDA 2024» που υλοποιεί σε συνεργασία με τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD). Το πρόγραμμα θα επιχορηγήσει ερευνητικά σχέδια όλων των γνωστικών αντικειμένων με διάρκεια ένα (1) ή δυο (2) έτη τα οποία θα υλοποιηθούν κατά το […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.32

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)   Newsletter_32

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της 3ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) αποφάσισε την τροποποίηση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών. Οι Επιστημονικοί/ες Υπεύθυνοι/ες θα μπορούν να υποβάλουν τις Προτάσεις τους αποκλειστικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Ιδρύματος (https://portal.hfri.gr/) από την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023 στις 12 […]

Περισσότερα »

Call for Proposals – FORTHCOMING CALLS

MSCA COFUND 2023  EUROPEAN COMMISSION Horizon Europe (HORIZON)  8/2/2024 ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Social and Economic Transformations EUROPEAN COMMISSION  Horizon Europe (HORIZON)   7/2/2024 ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Περισσότερα »

Call for Proposals – OPEN CALLS

Social innovation practices to combat homelessness (ESF-2023-HOMELESS)  EUROPEAN COMMISSION European Social Fund + (ESF) 14/12/2023 ΑΝΟΙΚΤΗ ERC CONSOLIDATOR GRANTS   EUROPEAN COMMISSION Horizon Europe (HORIZON)  12/12/2023  ΑΝΟΙΚΤΗ  Preparatory Action Writing European (PPPA-MEDIA-2023-WRITINGEU) EUROPEAN COMMISSION Pilot Projects & Preparation Actions (PPPA) 7/11/2023 ΑΝΟΙΚΤΗ Next Generation Innovation Talents (HORIZON-EIC-2023-TALENTS-01)  EUROPEAN COMMISSION  Horizon Europe (HORIZON)  4/10/2023 ΑΝΟΙΚΤΗ Supporting competitiveness […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.31

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area) Newsletter_31

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.30

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area) Newsletter_30

Περισσότερα »

3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

TO ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΚΑΛΕΙ Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη. Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων Ερευνητικών Έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.29

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)   Newsletter_29

Περισσότερα »