Δ5_Ονομαστική κατάσταση Πανεπιστημιακών

Έντυπο για ανάθεση έργου σε μέλη ΔΕΠ και υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Χρονοχρέωση Απασχολουμένων (Μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μονίμων, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) σε έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

(Μέρος Α’)

 

 


Συνημμένα Αρχεία