Κατηγορία Εντύπων: Πρότυπα Πρακτικών Παραλαβής και Βεβαιώσεων

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
Βεβαίωση για είδος Βεβαίωση-για-είδος-απευθείας
Βεβαίωση για Υπηρεσία Βεβαίωση-για-Υπηρεσία-Απευθείας
Πρακτικά Παραλαβής από διαγωνισμό Πρακτικό-Παραλαβής-Προμήθεια-ή-Υπηρεσία-Διαγωνισμός
Πρακτικό-Παραλαβής-Προμήθεια-ή-Υπηρεσία-Διαγωνισμός_ΕΣΠΑ_Interreg_Matching
Πρακτικό Παραλαβής για Είδος Πρακτικό-Παραλαβής-για-Είδος-Απευθείας
Πρακτικό Παραλαβής για Υπηρεσίες Πρακτικό-Παραλαβής-για-Υπηρεσίες-Απευθείας