Λογότυπα

ελληνικό λογότυπο Επιτροπής Ερευνών:

αγγλικό λογότυπο Επιτροπής Ερευνών_logo Research Committee eng

ΕΣΠΑ – Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΣΠΑ – Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία

Erasmus+ (ελληνικά)

Erasmus+ (αγγλικά)

έμβλημα Ε.Ε. (έργα Horizon 2020)

Interreg

ελιδεκ

γγετ