Λογότυπα

  1. ελληνικό λογότυπο Επιτροπής Ερευνών:

2. αγγλικό λογότυπο Επιτροπής Ερευνών_logo Research Committee eng