Οδηγοί Χρήσης

Οδηγός Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Ονομαστικών Αναθέσεων

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης: 18/03/2021


Οδηγός Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Προϋπολογισμών

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης: 01/06/2021


Οδηγός Καταχώρησης Ωρών Timesheets

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης: 04/06/2021