Οδηγοί Χρήσης

Οδηγός Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Ονομαστικών Αναθέσεων

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης: 16/10/2023


Οδηγός Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Προϋπολογισμών

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης: 01/06/2021


Οδηγός Ηλεκτρονικής Καταχώρησης Ωρών Timesheets

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης: 04/06/2021


Οδηγός Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Εντολών Αμοιβών

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης: 20/09/2021


Οδηγός Ηλεκτρονικής Καταχώρησης Αιτημάτων Πληρωμής

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης: 30/05/2022