προθεσμία υποβολής θεμάτων για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών μέχρι και την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 13:00

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των, ήδη ελεγμένων από τους υπαλλήλους της αντίστοιχης θέσης εργασίας της Υπηρεσίας, θεμάτων για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, είναι μέχρι και:

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για θέματα που χρήζουν επιπλέον διερεύνηση να μην κατατίθενται την τελευταία ημέρα και ώρα της προθεσμίας υποβολής θεμάτων, καθώς δεν θα επαρκεί ο χρόνος προετοιμασίας για τη συνεδρίαση και δεν θα αποτελούν θέματα Η.Δ. (όπως π.χ. διαγωνισμοί, αποδοχή διαχείρισης έργων, δάνεια, ειδικές περιπτώσεις, κ.ά.).

Επισημαίνεται τέλος ότι θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διαδικασίες και τα έντυπα/έγγραφα να κατατίθενται πλήρη, με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος από τους συναδέλφους και να ολοκληρωθεί η σύνταξη της ημερήσιας διάταξης.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.