Προθεσμίες κατάθεσης ενταλμάτων και δικαιολογητικών

Σας ενημερώνουμε ότι εντολές πληρωμής, με το σύνολο των δικαιολογητικών τους, που πρέπει να διεκπεραιωθούν εντός του 2018, θα κατατίθενται στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. το αργότερο έως 12 Δεκεμβρίου 2018.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά δαπανών (τιμολόγια, Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών κλπ) που αφορούν το έτος 2018 πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019.