Συντάκτης: t.sarikoudis

Σχετικά με την υπ’ αριθμ. 12330/27-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα

Δημοσίευση από στις 18/6/19 σε Ανακοινώσεις

Σας γνωστοποιούμε ότι για την υπ’ αριθμ. 12330/27-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν εξωτερικό συνεργάτη στο ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα, αναστέλλεται προσωρινά η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του Ν.2190/1994 (βλ. την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ/14-06-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης) και συνεπώς η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει τέσσερις ημέρες […]

Περισσότερα »

απόφαση 255/10-06-2019 _Πρακτικό Επιλογής

Δημοσίευση από στις 11/6/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 255/10-06-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 7426/27-03-19 με ΑΔΑ: 7ΧΑΨ469Β7Ι-ΧΗΣ

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 253/30.05.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 7499/28.03.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δημοσίευση από στις 31/5/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 253/30.05.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 7499/28.03.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΟΓΘ469Β7Ι-Ι9Ο)

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 253/30-05-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 9434/16-04-19

Δημοσίευση από στις 30/5/19 σε Ανακοινώσεις

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 253/30-05-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 9434/16-04-19 με ΑΔΑ: Ω0ΚΤ469Β7Ι-3ΦΑΗ απόφαση: 253-Α3-4

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Δημοσίευση από στις 27/5/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΚΕ

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (2) εξωτερικούς συνεργάτες. Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος_ΠΑΚΕ_12240_24.05.2019.pdfΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_EUVadis

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη.Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος_EUVadis_12246_24.05.2019 ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_EUVadis_12246_24.05.2019

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 252/23-05-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 7414/27-03-19 με ΑΔΑ: ΨΕΔΜ469Β7Ι-Β0Π

Δημοσίευση από στις 23/5/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 252/23-05-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 7414/27-03-19 με ΑΔΑ: ΨΕΔΜ469Β7Ι-Β0Π Η απόφαση εδώ

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 251/17-05-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 5150/04-03-2019

Δημοσίευση από στις 17/5/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 251/17-05-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 5150/04-03-2019 με ΑΔΑ: ΨΧΡ3469Β7Ι-ΟΟΧ Δείτε την απόφαση  εδώ

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_STIMEY

Δημοσίευση από στις 22/4/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ STIMEY ΑΙΤΗΣΗ 

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ»

Δημοσίευση από στις 22/4/19 σε Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΔΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΙΤΗΣΗ

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_TRANSCA

Δημοσίευση από στις 16/4/19 σε Ανακοινώσεις

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΙΤΗΣΗ

Περισσότερα »

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 248/15.04.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΕ_FED4FIRE

Δημοσίευση από στις 16/4/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 248/15.04.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 5324/06.03.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΗΤΧ469Β7Ι-Δ84) Αποτελέσματα 

Περισσότερα »

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 248/15.04.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΕ_MESON

Δημοσίευση από στις 16/4/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 248/15.04.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 4429/26.02.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΨΡΝ469Β7Ι-Ρ8Ω) Αποτελέσματα 

Περισσότερα »

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 248/15.04.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΕ_SMecoMP

Δημοσίευση από στις 16/4/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 248/15.04.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 4409/26.02.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒΑΩ469Β7Ι-0ΣΡ) Αποτελέσματα

Περισσότερα »