Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας αναρτώνται, ήδη, οι προκηρύξεις προγραμμάτων, οι προσκλήσεις, δηλαδή, για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση (https://elke.uom.gr/category/programs/).

 

Για τη διαδικασία δε, της υποβολής των προτάσεων, αποτείνεστε στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. (κ. Βαρβάρα Βάμβουρα, barbo@uom.edu.gr, 2310.891.437).