Συντάκτης: barbo

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.01

Δημοσίευση από στις 25/6/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων με καταληκτική ημερομηνία έως και 30/9/2019

Περισσότερα »

Διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» – ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δημοσίευση από στις 25/6/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δημοσιεύθηκαν σήμερα (24.06.2019) τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης:  «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’». Πηγή: https://empedu.gov.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-diadikasia-pro-epilogis-ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/

Περισσότερα »

Έγκριση αρχείων Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων α) για την υποβολή πρότασης στον Β Κύκλο και β) για την επιλεξιμότητα δαπανών της Ενιαίας Δράσης Κρατικών ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ σας ενημερώνει ότι με την Υ.Α. με Α.Π. 4063 / Β1 / 845/24.06.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΤΖ465ΧΙ8-25Ι) εγκρίθηκαν 2 αρχεία Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Ενιαίας Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Συγκεκριμένα: Το από 20.05.2019 (έκδοση 2) αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την υποβολή πρότασης στον Β΄ κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης […]

Περισσότερα »

4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020

Δημοσίευση από στις 24/6/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Οι φορείς εκτός επιλέξιμων περιοχών (Περιφέρειες Βόρειου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου & Κρήτης, και Κύπρου) μπορούν να συμμετάσχουν στο εταιρικό σχήμα υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 πργ 2. του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013 και με προϋπολογισμό έως το 20% της συνδρομής ΕΤΠΑ στο επίπεδο της πράξης. Τα Πανεπιστήμια εκτός επιλέξιμων περιοχών μπορούν να υποβάλουν, επί ποινή […]

Περισσότερα »

Νέα Δράση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «9ου κύματος» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Δημοσίευση από στις 21/6/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στόχος της παρούσας Δράσης είναι η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων με αντικείμενο τη διεξαγωγή του 9ου κύματος της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (European Social Survey-ESS), τη διάθεση και διάχυση των επιστημονικών ευρημάτων που θα προκύψουν στην επιστημονική κοινότητα για δευτερογενή ανάλυση, καθώς και την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έναρξη και την ολοκλήρωση της […]

Περισσότερα »

ΕΛΙΔΕΚ: Δράσεις σε εξέλιξη

Δημοσίευση από στις 21/6/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2019 του ΕΛΙΔΕΚ Πηγή: http://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2019/06/EPI_2019.pdf Τέσσερις (4) δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 91.610.000 ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη: • 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΥΑ 245/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 223400/19.12.2017, 77320/14.5.2018, 28384/22.2.2019) Προϋπολογισμός: 64.000.000 ευρώ (44.000.000 + […]

Περισσότερα »

ΕΛΙΔΕΚ: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας Ι & ΙΙ για τις ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας , Β’ Φάση Αξιολόγησης

Δημοσίευση από στις 20/6/19 σε Ανακοινώσεις

«1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Περισσότερα »

Παράταση μέχρι 30.06.2019 της προθεσμίας υποβολής αίτησης για εγγραφή σε διεθνή βάση δεδομένων παρόχων τεχνογνωσίας, έργο BLUE_BOOST

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής στη διεθνή βάση δεδομένων “BLUE_BOOST Knowledge Providers’ Gallery’’ από φορείς κι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λειτουργήσουν ως Πάροχοι Τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσηςμηχανισμού χορήγησηςκουπονιών καινοτομίας του BLUE_BOOST, παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Υπενθυμίζεται ότι το ΕΒΕΘ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο BLUE_BOOST (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ADRION για την […]

Περισσότερα »

6th CALL FOR PROJECT PROPOSALS – INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020

Δημοσίευση από στις 18/6/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Κάθε πανεπιστήμιο μπορεί να υποβάλει έως 3 προτάσεις από διαφορετικά τμήματα στο ρόλο είτε του partner είτε του leader («Each University/Research Center can participate with different Departments/Institutes in up to 3 proposals«). Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων (κ. Βαρβάρα Βάμβουρα, Γραφείο  […]

Περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 111- Α/Α ΟΠΣ 3525-«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»

Δημοσίευση από στις 18/6/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Αρχική δημοσίευση ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ: https://elke.uom.gr/2019/04/19/υποστήριξη-της-περιφερειακής-αριστε/ , 19/4/2019

Περισσότερα »

Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού & καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου

Δημοσίευση από στις 10/6/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της ανεργίας που απευθύνεται προς τους φορείς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics και του εξαγωγικού εµπορίου. Η Δράση θα υλοποιηθεί μέσω επιμέρους ενεργειών όπως: διερεύνηση και χαρτογράφηση των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων στους κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας […]

Περισσότερα »

Πρόγραμμα LIFE – Υποστηρικτικό υλικό

Δημοσίευση από στις 10/6/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Οι μεταφρασμένοι οδηγοί και το υπόδειγμα των φορμών υποβολής προτάσεων LIFE για τη Δράση για το Κλίμα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http://support.lifetaskforce.gr/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/?lang=el

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

Δημοσίευση από στις 10/6/19 σε Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) Πηγή: http://www.elidek.gr/2019/06/07/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-symmetochi-sto-mitroo-pistopoiimenon-axiologiton-empeirognomonon-toy-ellinikoy-idrymatos-ereynas-kai-kainotomias-el-id-e-k/

Περισσότερα »

Δράσεις και Νομοθετικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας (2015 – 2019)

Δημοσίευση από στις 10/6/19 σε Ανακοινώσεις

ΓΓΕΤ – Υπουργείο Παιδείας – Απολογισμός Πεπραγμένων (2015 – 2019)—[pdf-472 KB]  Πηγή: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701&olID=777&neID=589&neTa=1_112113&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&fbclid=IwAR3oUskG2ez4d2EAr_I6N5Mt0vg5BqRNjBPl7tC6FUVm0_nYCupoPxE1jzs

Περισσότερα »

Δελτίο Τύπου: Υποβλήθηκαν 2912 προτάσεις στον B’ κύκλο του ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, στις 16:00 η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της δράσης  ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΑ 2014 -2020). Υποβλήθηκαν 2912 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.742.142.053 […]

Περισσότερα »