Συντάκτης: barbo

3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

TO ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΚΑΛΕΙ Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη. Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων Ερευνητικών Έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.29

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)   Newsletter_29

Περισσότερα »

European Commission – Open Calls

ERC SYNERGY GRANTS EUROPEAN COMMISSION  Horizon Europe (HORIZON)   8/11/2023 ΑΝΟΙΚΤΗ  ERC STARTING GRANTS  EUROPEAN COMMISSION  Horizon Europe (HORIZON) 24/10/2023  ΑΝΟΙΚΤΗ  PERA – Advancing the ERA of Plant Protection Products towards a system-based approach EUROPEAN COMMISSION EU Bodies and Agencies (EUBA) 8/11/2023 ΑΝΟΙΚΤΗ Pilot Project – Sport Support – emergency sport actions for youth EUROPEAN COMMISSION Pilot […]

Περισσότερα »

ASK the WIDERA NCP: Διαδικτυακό σεμινάριο για τις προκηρύξεις του Σεπτεμβρίου 2023

Το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Widening Participation & Strengthening of the European Research Area (WIDERA) διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο για την επίλυση αποριών που σχετίζονται με τις προκηρύξεις του Destination 1 “Access to Excellence” με καταληκτική ημερομηνία στις 28 Σεπτεμβρίου 2023. Ημερομηνία διεξαγωγής: 20 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:30 – 16:15 Το […]

Περισσότερα »

European Researchers’ Night and Researchers at Schools 2024-2025

MSCA and Citizens brings research and researchers closer to the public at large. The deadline to apply to organise the European Researchers’ Night and Researchers at Schools is 25 October 2023. This funding round will dedicate € 15.4 million to fund around 50 projects organising: two successive editions of the European Researchers’ Night in 2024 and 2025  the implementation of Researchers […]

Περισσότερα »

Interreg VI-B NEXT Black Sea Basin Programme-First Calls for Proposals

First Calls for Proposals Deadline for submission of Applications: 4 of July, 2023 The Programme aims to remain a platform where the links between the participating countries are strengthened and new ones are created and where the regional actors get together and contribute to a sustainable management of resources for the benefit of local citizens. […]

Περισσότερα »

Έργο «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» – Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων

Προκήρυξη υλοποίησης του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» – Άξονας 3.2: Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, Πυλώνας 3: Απασχόληση,δεξιότητες και κοινωνική συνοχή, με Κωδικό Δράσης 16289. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του έργου «Επισκέπτες […]

Περισσότερα »

LIFE Call for proposals 2023

The LIFE Call for proposals 2023 have been published on the Funding & tender opportunities portal on 18 April.  The calls for Clean energy transition are expected to be published on 11 May. Opening and submission dates  Standard Action Projects (SAPs) for circular economy and quality of life and nature and biodiversity sub-programmes:           Opening: […]

Περισσότερα »

Interreg VI B IPA ADRION Programme – 1st Call for Proposals – Πρόθεση υποβολής πρότασης

  Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (σελ. 6), ένα Ακαδημαϊκό Τμήμα δεν μπορεί να:   Α. Έχει την ιδιότητα του Συντονιστή σε περισσότερες από δύο προτάσεις σε δύο διαφορετικούς Άξονες Προτεραιότητας της Πρόσκλησης, Β. Συμμετέχει με την ιδιότητα είτε του Συντονιστή είτε του Συνεργαζόμενου φορέα, σε περισσότερες από τρεις προτάσεις. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμπληρώσουν τη […]

Περισσότερα »

Interreg VI B IPA ADRION Programme – 1st Call for Proposals

The Interreg VI-B IPA Adriatic Ionian Cooperation Programme 2021-2027 (hereinafter IPA ADRION) – is launching its first call for proposals devoted to Priority Axis 1, 2 and 3 and invites all interested eligible applicants to submit their project proposals. The IPA ADRION programme’s main objective is to address the shared Adriatic-Ionian region challenges as biodiversity […]

Περισσότερα »

Βιομηχανικά Διδακτορικά (SUB.3) – Πρόσκληση Yποβολής Προτάσεων

Το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και, πιο συγκεκριμένα, της Μεταρρύθμισης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια». Το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» αποσκοπεί στην ικανοποίηση της ανάγκης για τη δημιουργία δεσμών μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων μέσα από τη βιομηχανική έρευνα. Ακόμα στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων στον […]

Περισσότερα »

Νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τους συμμετέχοντες σε προτάσεις και έργα στον Ορίζοντα Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υποστήριξης των συμμετεχόντων σε προτάσεις και έργα στον Ορίζοντα Ευρώπη, διοργανώνει διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια τον Μάιο και τον Ιούνιο. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων γίνεται χωρίς προ-εγγραφή.   Τίτλος: Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? Ημερομηνία: 11 Μαΐου 2023, 10:00 π.μ. με […]

Περισσότερα »

5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

ΤΟ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΚΑΛΕΙ Τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της Προκήρυξης με τίτλο «5ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη που επισυνάπτεται. Έναρξη Υποβολών: 02/05/2023Λήξη Υποβολών: 31/05/2023   https://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2023/02/5η-προκήρυξη-ελ.ιδ.ε.κ.-για-υδ.pdf   Πρότυπα Έγγραφα, 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες (6/4/2023) Πρότυπα […]

Περισσότερα »

Business Innovation Greece – Small Grants

EEA Financial Mechanism 2014-2021  Business Development, Innovation and SMEs  “Business Innovation Greece”    Small Grants Scheme-2 on Soft Measures – Development of business skills for enterprises in the focus areas Green Industry Innovation, Blue Growth and ICT       The Programme “Business Innovation Greece” shall contribute to the general objectives of EEA and Norway Grants 2014-2021, […]

Περισσότερα »

Επικαιροποιημένη Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκδόθηκε, σε συνέχεια της αρχικής Προδημοσίευσης (Σεπτεμβριος 22), η επικαιροποιημένη αναλυτική Προδημοσίευση της εμβληματικής Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027», η οποία στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό […]

Περισσότερα »