Συντάκτης: barbo

Erasmus+: Διαδικτυακό σεμινάριο για το σχεδιασμό επιτυχημένων σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων

Δημοσίευση από στις 17/1/20 σε Ανακοινώσεις

H Γερμανική Εθνική Μονάδα Erasmus+ (DAAD) διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο για τo σχεδιασμό επιτυχημένων σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων στις 30/01/2020 στις 3 μμ (ώρα Ελλάδος). Πρόσβαση στο σεμινάριο μπορείτε να έχετε μέσω του link:  https://webconf.vc.dfn.de/erasmus_design  

Περισσότερα »

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Δημοσίευση από στις 15/1/20 σε Ανακοινώσεις

Για την έκδοση των προβλεπόμενων επιστολών πρόθεσης συνεργασίας από μέρους του Φορέα Υποδοχής, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, Γραφείο Ε110, τηλ. 2310.891.437), το συντομότερο δυνατό και πάντως έως το αργότερο την Παρασκευή 28/2/2020: Αίτημα α) ορισμού επιστημονικά υπευθύνου και β) έκδοσης επιστολής πρόθεσης συνεργασίας […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.14

Δημοσίευση από στις 14/1/20 σε Ανακοινώσεις, Ενημερωτικά Δελτία

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων   

Περισσότερα »

Ημέρα Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα – Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

Δημοσίευση από στις 14/1/20 σε Ανακοινώσεις

Ενημερωτική Δράση Ημέρα Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 στην Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας ώρα έναρξης: 09:30  

Περισσότερα »

Partner Search – ACQUIN

Δημοσίευση από στις 9/1/20 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

ACQUIN is a registered association whose members are higher education institutions, professional associations and business companies. The institute operates under the license of the German Accreditation Council and is thus empowered to award its quality seal to study programmes which have successfully undergone accreditation. At European level, ACQUIN is registered in the European Quality Assurance Register […]

Περισσότερα »

BLOCKCHAIN – ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δημοσίευση από στις 8/1/20 σε Ανακοινώσεις

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να προβεί στο άμεσο μέλλον στη διακήρυξη ενός ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών Ε&Α (μέσω μιας προ-εμπορικής δημόσιας σύμβασης/pre-commercial procurement- PCP)  για την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής υποδομής  παροχής υπηρεσιών Blockchain. Πριν από τη δημοσίευση της διακήρυξης  θα λάβει χώρα προκαταρκτική διαβούλευση της αγοράς, όπου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις διαδικασίες των […]

Περισσότερα »

“ERANETs 2019b” – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs

Δημοσίευση από στις 8/1/20 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Χρηματοδοτικό πλαίσιο: ΕΣΠΑ 2014-2020   Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας   Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)   Περιοχή υλοποίησης: ‘Ολη η Eπικράτεια   Αριθμός πρωτοκόλλου: 7733/1433/Α2/20-12-2019   Κατάσταση: Δημοσιεύτηκε   Προϋπολογισμός (€): 8.141.696,40 €   Έναρξη Ισχύος: 23/12/2019   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 1/4/2020   Ημερομηνία καταχώρησης: 23/12/2019   Η Γενική Γραμματεία […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.13

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων    

Περισσότερα »

Προδημοσίευση Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ» – 2η Πρόσκληση προς Επιχειρήσεις

Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/Φορέας Αρωγός» και την επιλογή των Φορέων Αρωγών (ΦΑ), θα εκδοθεί η 2η Πρόσκληση της Δράσης, προς τις Επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας (ΣΣΚ). Δυνητικοί δικαιούχοι της 2ης Πρόσκλησης  αποτελούν υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως […]

Περισσότερα »

Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ICT Agri-Food COFUND Action «CALL FOR TRANSNATIONAL, COLLABORATIVE, INTER-/TRANSDISCIPLINARY RESEARCH PROJECTS ON ICT-ENABLED AGRI-FOOD SYSTEMS»

Δημοσίευση από στις 24/12/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Για τη χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων: έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων (κ. Βαρβάρα Βάμβουρα, […]

Περισσότερα »

Νέα Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» – Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 3875 (10-01-2020)

Δημοσίευση από στις 24/12/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Παρασκευή 10.01.2020 ώρα 14.00.» Σχετικά Αρχεία Απόφαση παράτασης—[pdf-7776 KB] 

Περισσότερα »

Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERA-PerMed JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2020) FOR «Personalized Medicine-Pre-/Clinical research, Big Data and ICT, Implementation and User’s Perspective»

Δημοσίευση από στις 24/12/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Για τη χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων: έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων (κ. Βαρβάρα Βάμβουρα, […]

Περισσότερα »

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της 1ης Φάσης στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

Δημοσίευση από στις 24/12/19 σε Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της 1ης Φάσης στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Erasmus+ 2020 Τομέας: Ανώτατης Εκπαίδευσης

Δημοσίευση από στις 23/12/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΜΣ/ΙΚΥ, η Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για το 2020, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/3445-anakoinosi-anotati-ekpaidefsi-2020 , καθώς και Τα 10 βήματα για την κατάθεση μιας αίτησης στο Erasmus+ 2020 . Όλες οι αιτήσεις για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι στα αγγλικά και σε μορφή WEB και μπορείτε να τις βρείτε στο σύνδεσμο https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=HE  (συνδεθείτε μέσω […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.12

Δημοσίευση από στις 17/12/19 σε Ανακοινώσεις, Ενημερωτικά Δελτία

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων    

Περισσότερα »