Συντάκτης: barbo

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ του B’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δημοσίευση από στις 12/12/19 σε Ανακοινώσεις, Επιχειρηματικότητα

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε: Η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 3628/12.12.2019 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων […]

Περισσότερα »

INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”- 2nd Call for Project Proposals (Targeted & Restricted)

Δημοσίευση από στις 11/12/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Submission period10.12.2019 – 10.03.2020 Priority Axes and Specific Objectives Priority Axis 1: Development and Support of Local Economy 1.1.  Create  employment opportunities for educated graduates  by exploiting comparative advantages of the cross border area, preferably with the use of innovative tools and practices1.3  Improve the attractiveness and promote tourism in the cross-border area to enhance employment in […]

Περισσότερα »

Νέα δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην εκπαίδευση και κατάρτιση

Δημοσίευση από στις 11/12/19 σε Ανακοινώσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι το κύριο μέσο που έχουν στη διάθεσή τους οι χώρες της ΕΕ για επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, γνωστός και ως θεματικός στόχος δέκα (ΘΣ10). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τις σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από το […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.11

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων    

Περισσότερα »

ΕΛΙΔΕΚ: Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων, 3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης»

Δημοσίευση από στις 2/12/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων Πηγή: http://www.elidek.gr/2019/11/29/katalogos-sychnon-erotiseon-apantiseon-3i-prokiryxi-tis-drasis-epistimi-kai-koinonia-komvoi-ereynas-kainotomias-amp-diachysis/

Περισσότερα »

3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (2η Τροποποίηση)

Δημοσίευση από στις 28/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Αλλαγές Τμήμα 3.1Αλλαγή/Διευκρινιστικές προσθήκες για τις προϋποθέσειςσυμμετοχής ΕΥ/ΣΕ και μελών Ομάδας Έργου, σελ. 8-9, Τμήμα 5.1.4Διευκρινιστική προσθήκη στις Δαπάνες Διάχυσης, σελ. 13 και  Τμήμα 6.2Αλλαγή στην ημερομηνία καταληκτικής προθεσμίας υποβολήςπροτάσεων, σελ. 17.   3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (2η Τροποποίηση)

Περισσότερα »

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός», 23 Δεκεμβρίου 2019

Δημοσίευση από στις 28/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Δόθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της με Α.Π. 5602/1042/A2/26.09.2019 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» – Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 3875 (ΑΔΑ: 9ΧΔΙ1465ΧΙ8-ΗΔ7). Νέα καταληκτική ημερομηνία: 23/12/2019 και ώρα 14:00.   Σχετικά Αρχεία Απόφαση παράτασης—[pdf-7258 KB] 

Περισσότερα »

ΓΓΕΤ: Αναγγελία Πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης EURONANOMED IIΙ JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (JTC2020) For «European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine»

Δημοσίευση από στις 25/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στο πλαίσιο του EURONANOMED III  ανακοινώθηκε,  την 14η Νοεμβρίου 2019, κοινή Πρόσκληση για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην Προκήρυξη: Αίγυπτος, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία, Ισραήλ, Καναδάς, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ταϊβάν, Τουρκία, Τσεχία. Επισημαίνουμε ότι όλοι οι εταίροι που συμμετέχουν στις προτάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους εθνικούς κανόνες […]

Περισσότερα »

ΓΓΕΤ: Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERA-MIN2 «Joint Call 2019» RAW MATERIALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE CIRCULAR ECONOMY

Δημοσίευση από στις 25/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στο πλαίσιο της δικτύωσης  ERA–MIN2, ανακοινώθηκε την 15η Νοεμβρίου, η  κοινή πρόσκληση για το 2019, για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: Βέλγιο, Βραζιλία, Χιλή, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία, Ν. Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Καναδάς, Ελλάδα. Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.10

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων  

Περισσότερα »

«Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας» του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΑΠΘ με την υποστήριξη του Περιφερειακού Γραφείου του #ΟΒΙ στη Θεσσαλονίκη

Δημοσίευση από στις 14/11/19 σε Ανακοινώσεις, Επιχειρηματικότητα

New call for proposals: European Solidarity Corps 2020

Δημοσίευση από στις 14/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

CALL FOR PROPOSALS 2020 — EAC/A03/2019 European Solidarity Corps2019/C 382/08 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.382.01.0023.01.ENG&toc=OJ:C:2019:382:TOC What is the European Solidarity Corps? The European Solidarity Corps aims to foster solidarity in European society, engaging young people and organisations in accessible and high-quality solidarity activities. It offers young people volunteering activities, traineeships or jobs, or run their own projects. These opportunities […]

Περισσότερα »

ΕΛΙΔΕΚ: Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων και Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων, Β΄ Φάση, 1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

Δημοσίευση από στις 14/11/19 σε Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων και Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων, 1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», Β΄ Φάση Αξιολόγησης Ανακοίνωση Καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων, Β’ Φάση, 1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»   Πηγή: http://www.elidek.gr/2019/11/13/anakoinosi-oristikon-apotelesmaton-kai-pinaka-katataxis-protaseon-v-fasi-1i-prokiryxi-drasis-epistimi-kai-koinonia-200-chronia-apo-tin-elliniki-epanastasi/?fbclid=IwAR0k2zq4GAgMOWmhnKakVOTyuLSlYyDoAx80bqc_9o8VkubiSXuiObCRofI

Περισσότερα »

Ενημερωτική Εκδήλωση για την Πρόσκληση του ΕΛΙΔΕΚ: Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης, 14/11, 14.00

Δημοσίευση από στις 13/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ενημερωτική Εκδήλωση για την Πρόσκληση του ΕΛΙΔΕΚ: Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης, Πέμπτη 14 Νοεμβρίου, ώρα 14.00.

Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» (ppt παρουσιάσεων)

Χρηματοδοτικό πλαίσιο: ΕΣΠΑ 2014-2020   Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας   Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)   Περιοχή υλοποίησης: Ολη η Eπικράτεια   Αριθμός πρωτοκόλλου: 5602/1042/A2/26.09.2019 (ΑΔΑ: 9ΧΔ1465ΧΙ8-ΗΔ7)   Κατάσταση: Ανοικτή προς υποβολή   Προϋπολογισμός (€): 5.300.000,00 €   Έναρξη Ισχύος: 27/9/2019   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 29/11/2019   Ημερομηνία καταχώρησης: 27/9/2019 […]

Περισσότερα »