Πρόγραμμα LIFE – Υποστηρικτικό υλικό

Οι μεταφρασμένοι οδηγοί και το υπόδειγμα των φορμών υποβολής προτάσεων LIFE για τη Δράση για το Κλίμα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http://support.lifetaskforce.gr/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/?lang=el