ΕΛΙΔΕΚ: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικού Πίνακα Κατάταξης A’ Φάσης Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» (Α.Π. 14504/26.06.2019)