Αποτελέσματα της υπ’αριθμ. 16190/16.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας”

Στην υπ’αριθμ. 262/10.09.2019 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίθηκαν οι αναθέσεις των διδασκόντων για τα κάτωθι Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:


Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης”