Πρόσκληση Υποβολής Ερευνητικών Εργασιών: “Η έρευνα στην πρώτη γραμμή”

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συν. 19/15-04-2020) και η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συν. 288/24-4-2020) αποφάσισαν την  προκήρυξη διαγωνισμού για την υποβολή ερευνητικών εργασιών με τίτλο «Η έρευνα στην πρώτη γραμμή», με αφορμή την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Αναπτυξιακό έργο Πρυτανικών Αρχών Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (κωδικός resCom 81353), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητή κ. Σ. Κατρανίδη.

Η ως άνω προκήρυξη απευθύνεται στους Υποψήφιους Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με προθεσμία υποβολής των εργασιών στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (proelke@uom.edu.gr)  έως τις 31/8/2020, σύμφωνα με τη σχετική συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Ερευνητικών Εργασιών.

Πρόσκληση Υποβολής Ερευνητικών Εργασιών

Αίτηση για Ερευνητικές Εργασίες σε αρχείο word