Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών στις 25/5/2020

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και η ημερομηνία υποβολής των, ήδη ελεγμένων από τους υπαλλήλους της αντίστοιχης θέσης εργασίας της Υπηρεσίας, ορίστηκε την:

Επισημαίνεται ότι όλες οι διαδικασίες που μπορούν να υποβληθούν από τις/τους ΕΥ ηλεκτρονικά (π.χ. έντυπα Δ5, Δ6, Δ2, Δ4 κ.λπ.) θα υλοποιούνται υποχρεωτικά με αυτό τον τρόπο.

Η ενημέρωση και η συμβουλευτική θα πραγματοποιείται μόνο τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για έγγραφα που δεν δύναται να υποβληθούν ηλεκτρονικά, Ο/Η Ε.Υ. μπορεί να υποβάλλει φάκελο στο θυρωρείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για θέματα που χρήζουν επιπλέον διερεύνησης να μην κατατίθενται την τελευταία ημέρα και ώρα της προθεσμίας υποβολής θεμάτων, καθώς δεν θα επαρκεί ο χρόνος προετοιμασίας για τη συνεδρίαση και δεν θα αποτελούν θέματα Η.Δ. (όπως π.χ. διαγωνισμοί, αποδοχή διαχείρισης έργων, δάνεια, ειδικές περιπτώσεις, κ.ά.).