Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Pop-Machina: Τα απόβλητα μοχλός ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας στις γειτονιές μας.

Tο ευρωπαϊκό έργο «Pop-Machina (Horizon 2020), Collaborative production for the circular economy:  a community approach (GRANT AGREEMENT NUMBER 821479)» στόχο έχει την ανάπτυξη μεθόδων για την διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών έτσι ώστε να προάγουν την κυκλική οικονομία. Μια τέτοια μέθοδος είναι η ανάπτυξη και ανάδειξη της συνεργατικής παραγωγής (collaborative production) νέων προϊόντων από ανακυκλώσιμα υλικά, έτσι ώστε να τονώνεται η συνεργατικότητα και η κυκλική οικονομία στις γειτονιές μας. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συνεργάζεται με τον Δήμο Πειραιά και ετοιμάσαμε μαζί ένα ενημερωτικό βίντεο ως επίσης ένα ερωτηματολόγιο που σας καλεί να οραματιστείτε μαζί το μέλλον του Πειραιά το 2030 όταν οι γειτονιές θα είναι συνεργατικές και οι πολίτες θα μπορούν να σχεδιάζουν και να δημιουργούν μαζί νέα προιόντα -χρήσιμα και εμπορεύσιμα- με βάση την ανακύκλωση (πλαστικών, υφασμάτων, γυαλιών κ.α.).


Ενημερωτικό Βίντεο: https://youtu.be/TANB8wCHKkQ 

Σύντομο ερωτηματολόγιο που σας καλούμε να απαντήσετε ώστε να συνεισφέρουμε όλοι μαζί σε αυτή την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική δράση: https://form.jotform.com/202163490999970?fbclid=IwAR1tr4FMd5gb5wQRfP6ZgVwnOFSAgtX1j5-T0Cut73830Td6dm0PCP9XMeA