Διαδικτυακή Εκδήλωση “Ημέρα για την Ηθική και τη Δεοντολογία στην Έρευνα: Γνωρίζοντας την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του ΠΑΜΑΚ”