Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’αριθμ. 8024/05.04.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “The Implications of Culture on the Spread of COVID”

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 8024/05.04.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “The Implications of Culture on the Spread of COVID”, για την απασχόληση δύο(2) εξωτερικών συνεργατών.