Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’ αριθμ. 27742/21.12.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Υμνωδός -Αναγνώριση και άμεσος χαρακτηρισμός Πολιτιστικών τεκμηρίων για την εκπαίδευση και την προβολή της Βυζαντινής Μουσικής με χρήση τεχνητής νοημοσύνης»

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 27742/21.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υμνωδός -Αναγνώριση και άμεσος χαρακτηρισμός Πολιτιστικών τεκμηρίων για την εκπαίδευση και την προβολή της Βυζαντινής Μουσικής με χρήση τεχνητής νοημοσύνης», το οποίο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την απασχόληση τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών.