1η Τροποποίηση της 3ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) αποφάσισε την τροποποίηση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών. Οι Επιστημονικοί/ες Υπεύθυνοι/ες θα μπορούν να υποβάλουν τις Προτάσεις τους αποκλειστικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Ιδρύματος (https://portal.hfri.gr/) από την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023 στις 12 μ. (ώρα Ελλάδας) έως την Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023 στη 1 μ.μ. (ώρα Ελλάδας).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΙΔΕΚ_ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ_3η Προκήρυξη για ΜΔΕΠ και Ερευνητές-τριες

Τροποποίηση_3η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ

https://www.elidek.gr/call/3h_dep/