Βιομηχανικά διδακτορικά – 1η τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων “Βιομηχανικά Διδακτορικά”. Τα σημεία που τροποποιούνται, αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της Απόφασης (σελ.11-52 του pdf).

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=4102&lang=el