Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Artificial Intelligence for Economic Growth – AIGR”

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο με τίτλο “Artificial Intelligence for Economic Growth – AIGR”, Αριθμός πρότασης: 15683, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Υποδράσης 2 της Προκήρυξης Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ