ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ _ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔ’ ΚΥΚΛΟΥ (για άρθρα που δημοσιεύτηκαν το έτος 2022)

Πίνακας Δικαιούχων και μη Δικαιούχων Ερευνητικών Βραβείων https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A3%CE%949469%CE%927%CE%99-%CE%967%CE%9A