Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» – Προδημοσίευση

Αναρτήθηκε προδημοσίευση της στρατηγικής σημασίας δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν για κάθε λεπτομέρεια στην ιστοσελίδα της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» στον ακόλουθο σύνδεσμο: erevno-kainotomo.gr/espa2127