Προδημοσίευση Πρόσκλησης Διεθνοποίησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ΑΕΙ 

SUB2: «Διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ΑΕΙ» 

Η Πρόσκληση έχει ως στόχο την ώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας τους με εδραιωμένα, εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής. Ειδικότερα, η πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που επιδιώκουν να οργανώσουν κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με διακεκριμένα ξένα πανεπιστήμια για την παραγωγή επιστημονικής γνώσης και έρευνας υψηλού επιπέδου και τη δημιουργία επιστημόνων που θα συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.  

Προδημοσίευση Πρόσκλησης Διεθνοποίησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ΑΕΙ (.pdf