Διαβούλευση της Ε.Ε. για τον Ορίζοντα Ευρώπη 2025

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο κατάρτισης του Προγράμματος Εργασιών για το 2025 του Ορίζοντα Ευρώπη, έχει ανοίξει διαδικασία  δομημένης διαβούλευσης για τη συν-διαμόρφωση των κεντρικών δράσεων του Προγράμματος για το επόμενο έτος,  αναφορικά με τις 6 Θεματικές Ομάδες-“Clusters” του Ορίζοντα Ευρώπη, τα Ευρωπαϊκά Οικοσυστήματα Καινοτομίας, τις Ερευνητικές Υποδομές, τις 5  Ευρωπαϊκές Αποστολές και το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους.

 Η διαδικασία διαβούλευσης διεξάγεται βάσει ερωτηματολογίου επί του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις βασικές κατευθύνσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα για κάθε «Προορισμό» και Αποστολή του Ορίζοντα Ευρώπη.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 3 εβδομάδες και θα ολοκληρωθεί  το μεσημέρι (CET) της Δευτέρας 6 Μαΐου 2024.

Για συμμετοχή και περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ακολουθείστε τους ακόλουθους σχετικούς συνδέσμους: