ΓΓΕΚ – ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ – 17 Μαΐου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Η  Γενική Γραμματεία  Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) διοργανώνει  Ημερίδα με θέμα: «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ – Σύγχρονες Δομές Υποστήριξης Καινοτομίας» που θα πραγματοποιηθεί  στις  17 Μαΐου 2024, στο Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Λεωφ. Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα.

Η ημερίδα είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δέκα έργων της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Τα Κέντρα Ικανοτήτων είναι δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργήθηκαν για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εξειδικευμένων υπηρεσιών/ προϊόντων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας των ενδιαφερομένων με τους εκπροσώπους των Κέντρων Ικανοτήτων, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στο αίθριο του αμφιθεάτρου, με σκοπό την περεταίρω ενημέρωσή τους στη λειτουργία και τις εξειδικευμένες δυνατότητές τους.

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης μπορεί να γίνει τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως, μέσω:

α) του παρακάτω συνδέσμου με δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής στο ZOOM Meeting:
https://zoom.us/j/93685380990?pwd=RWZQbkNFaWY3VW5GcHpFQ0FqZWNCUT09

είτε

β) του συνδέσμου live streaming από το κανάλι YouTube της ΓΓΕΚ με δυνατότητα απλής παρακολούθησης: https://www.youtube.com/watch?v=ehAoKrR3XJg

Παρακαλούμε, ενημερώστε για τον τρόπο συμμετοχής σας (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) με τη συμπλήρωση της παρακάτω online φόρμας:
https://form.jotform.com/241092205972353