Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

H ΕΥΔΕ ΕΚ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Ενδιάμεσος Φορέας της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021-2027), προγραμματίζει ενημερωτικές εκδηλώσεις, με στόχο την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, με ενιαίο τρόπο σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης, που παρέχει η Δράση.

Πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό τον ενημερωτικών εκδηλώσεων παρέχονται από το δικτυακό τόπο (www.eyde-ek.gr) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της EΥΔΕ ΕΚ