Συντάκτης: barbo

LIFE – Calls for proposals

Δημοσίευση από στις 26/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

The call for proposal pages include timetables and application packages, listed by project type and sub-programme (environment or climate action). For general information on who can apply, how to apply and FAQs, please see the respective sections. https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals 2019 (All dates for 2019 are indicative) Environment sub-programme Environment and resource efficiency traditional projects Call opens (4 April 2019) Deadline for submitting […]

Περισσότερα »

Funding opportunities for Bio-based Industries in H2020

Δημοσίευση από στις 26/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Call identifier: H2020-BBI-JTI-2019 The Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) is responsible for the implementation of open Call for proposals for Research and Innovation Actions (RIAs), Innovation Actions (IAs – DEMOs and FLAGs) and Coordination and Support Actions (CSAs), in line with the Horizon 2020 rules for participation. Highlights of Call 2019 The Call 2019 is the […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νεοφυών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα “Paris Landing Pack_Explore” του φορέα “Paris & Co”

Δημοσίευση από στις 26/3/19 σε Ανακοινώσεις

Ο φορέας καινοτομίας του Δήμου Παρισίων “Paris & Co” ανακοίνωσε νέα πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης Νεοσύστατων Επιχειρήσεων (Business Acceleration Program) “Paris Landing Pack_Explore”. Το πρόγραμμα, διάρκειας ενός μήνα, που θα υλοποιηθεί τον Ιούνιο 2019 στις εγκαταστάσεις της θερμοκοιτίδας Comet στο Παρίσι, προσφέρει τη δυνατότητα σε μη γαλλικές νεοφυείς επιχειρήσεις να ανακαλύψουν τη γαλλική […]

Περισσότερα »

2019 CEF Energy call for proposals

Δημοσίευση από στις 21/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY (INEA) The 2019 CEF Energy Work Programme will contribute to the further development and implementation of projects of common interest (PCIs) in the energy sector, namely in electricity (including smart grids), gas and cross-border carbon dioxide networks. The grants under CEF Energy will help to achieve the broader energy policy objectives of: […]

Περισσότερα »

European Commission – Security research projects

Δημοσίευση από στις 21/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

A call for project proposals on security research across 16 different topics is open until 22 August 2019. It makes available €233.36 million in total for projects working on protecting the infrastructure of Europe, increasing the disaster resilience of societies, fighting crime and terrorism, securing external borders, as well as improving digital security and data […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή σε διεθνή βάση δεδομένων παρόχων τεχνογνωσίας προς επιχειρήσεις της Γαλάζιας Ανάπτυξης, έργο BLUE_BOOST

Δημοσίευση από στις 18/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο BLUE_BOOST (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ADRION για την περιοχή Αδριατικής – Ιονίου) και ειδικότερα στο πλαίσιο πιλοτικής δράσης μηχανισμού χορήγησης κουπονιών καινοτομίας σε Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up), προσκαλεί Δημόσιους / Ιδιωτικούς Ερευνητικούς Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις, καθώς και Νέους Μη Θεσμικούς Φορείς Καινοτομίας (fab labs, co-working spaces, innovation hubs κλπ) […]

Περισσότερα »

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β Κύκλος)

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Ο Β’ Κύκλος της Ενιαίας […]

Περισσότερα »

Tα νέα του ESPON από το Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON2020

Δημοσίευση από στις 8/3/19 σε Ανακοινώσεις

Call for tenders for “ESPON Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions”

Δημοσίευση από στις 8/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

https://www.espon.eu/call-tenders-espon-cultural-heritage-source-societal-well-being-european-regions The ESPON EGTC is launching a competitive dialogue called “Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions” in order to develop and improve the ESPON knowledge base and with that enhance the European territorial evidence production in the framework of the ESPON 2020 Programme, under Specific Objective 1. Cultural heritage is a resource that can trigger […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μητρώου Αξιολογητών Erasmus+

Δημοσίευση από στις 8/3/19 σε Ανακοινώσεις

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/2147-prokiriksi-aksiologiton-ebeirognomonon Το ΙΚΥ, ως Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού (εφεξής ΙΚΥ/ΕΜΣ) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, τηρεί Μητρώο Αξιολογητών για τις ανάγκες της ποιοτικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ολοκληρωμένων σχεδίων του Προγράμματος. Το ΙΚΥ/ΕΜΣ προχωρά στον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών Erasmus+ με την τροποποίηση της Πρόσκλησης […]

Περισσότερα »

FET-Open Challenging Current Thinking

Δημοσίευση από στις 1/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Call name: FET Open – Novel ideas for radically new technologies  |  Call ID: H2020-FETOPEN-2018-2020 Specific Challenge: to lay the foundations for radically new future technologies of any kind from visionary interdisciplinary collaborations that dissolve the traditional boundaries between sciences and disciplines, including the social sciences and humanities. This topic also encourages the driving role of new actors in research […]

Περισσότερα »

Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων μεταδιδακτορικού επιπέδου από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Δημοσίευση από στις 1/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Την πέμπτη δημόσια πρόσκληση για υποβολή ερευνητικών προτάσεων ανακοίνωσε το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), εκπληρώνοντας τον βασικό του στόχο που είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Το Κέντρο προσκαλεί ερευνητές να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας ενός έτους, την οποία προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό […]

Περισσότερα »

REGIOSTARS Awards

Δημοσίευση από στις 1/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Launch of the REGIOSTARS Awards 2019 Every year, the European Commission awards those EU-funded projects, which demonstrate excellence and new approaches in regional development. With the goal of inspiring other regions and project managers across Europe, participating projects are in the spotlight of communication activities at European level. Thematic focus The REGIOSTARS are awarded to […]

Περισσότερα »

Capacity building for litigating cases relating to democracy, rule of law and fundamental rights violations (Justice Programme)

Δημοσίευση από στις 1/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

ID: UST-PPPA-LITI-AG-2018 Types of action: Justice Action Grant | Programme: Justice Programme https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=JUST-PPPA-LITI-AG-2018;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

Περισσότερα »

Έκδοση πρόθεσης συνεργασίας ΦΥ στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Δημοσίευση από στις 20/2/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7121/29-11-2018 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (http://www.elidek.gr/call/second_call_postdoc/), και για την έκδοση των προβλεπόμενων επιστολών πρόθεσης συνεργασίας από μέρους του Φορέα Υποδοχής, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Γραφείο Ε110, τηλ. 2310.891.437), το συντομότερο δυνατό και πάντως έως το […]

Περισσότερα »