Κατηγορία: Επιχειρηματικότητα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα ΕΙΤ DIGITAL VENTURE του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Προθεσμία:  ‘Εως 5 Mαΐου  2019 Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα EIT DIGITAL VENTURE που απευθύνεται σε δυνητικούς δικαιούχους από τις 19 επιλέξιμες χώρες του Περιφερειακού Σχεδίου Καινοτομίας (EIT RIS), μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι προτάσεις υποβάλλονται από διεπιστημονικές ομάδες δύο τουλάχιστον ατόμων και θα έχουν ως […]

Περισσότερα »

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β Κύκλος) – Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για την Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης

B’ Κύκλος -Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΣΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ B’ ΚΥΚΛΟ – 1η Έκδοση Ημερομηνία: 28/3/2019 Το αρχείο θα συμπληρώνεται και επικαιροποιείται με νεότερες εκδόσεις. Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το σχετικό Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την […]

Περισσότερα »

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β Κύκλος) – Συχνές ερωτήσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ B’ ΚΥΚΛΟ – 1η Έκδοση   Ημερομηνία: 14/3/2019   Το αρχείο θα συμπληρώνεται και επικαιροποιείται με νεότερες εκδόσεις.   Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το σχετικό Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr. Σχετικά Αρχεία B’ ΚΥΚΛΟΣ – ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ […]

Περισσότερα »

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β Κύκλος) – Περιλήψεις των τεσσάρων παρεμβάσεων

Για την υποβοήθηση των δυνητικών δικαιούχων στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στον Β΄ Κύκλο της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», τα στελέχη της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ διαμόρφωσαν τις περιλήψεις των τεσσάρων Παρεμβάσεων της Δράσης (βλ. σχετικά αρχεία παρακάτω), με στόχο να αποτελέσουν ένα συνοπτικό και εύχρηστο εργαλείο για την ορθή υποβολή των αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων και να συνοψίσουν τις προϋποθέσεις […]

Περισσότερα »

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β Κύκλος)

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Ο Β’ Κύκλος της Ενιαίας […]

Περισσότερα »