Προσωπικό της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.E.

Καθηγητής Δημήτριος Χανδράκης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

2310 891394, dchand στο uom.edu.gr

Προσωπικό της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Προϊσταμένη

Δήμητρα Μιχαλάκη 2310 891 203 dimitra στο uom.gr Ε 109
research στο uom.gr

 

Γραφείο Διοικητικών Συναλλαγών

Ιωάννα Ρούσσου 2310 891 448 roussou στο uom.gr Ε 200
elkesyn στο uom.edu.gr
Ελένη Λιάγκα 2310 891 306 liaga στο uom.gr Ε 200
Βέτα Σταθάκη 2310 891 448 vetasta στο uom.gr Ε 200
elkesyn στο uom.edu.gr
Χριστίνα Παπαϊωάννου 2310 891 230 christinapap στο uom.gr Ε 200
Κατερίνα Κακάνη 2310 891 222 kakani στο uom.gr Ε 114
proelke στο uom.edu.gr
Στέλλα Βούλγαρη

 

2310 891 277 stellav στο uom.gr
Ε 114
Κατερίνα Τσαλαμπούνη 2310 891 440 ktsalampouni στο uom.edu.gr Ε 114
Ευθυμιάδης Ευθύμιος 2310 891 440 ef.efthimiadis στο uom.edu.gr Ε 114

 

Γραφείο Οικονομικών Συναλλαγών

Τζένη Ανθίμου 2310 891 256 tzeni στο uom.gr Ε 114
Έλσα Καρουλίδου 2310 891 316 karel στο uom.gr Ε 115
Άννα Μιχαλοπούλου 2310 891 317 a.michalopoulou στο uom.edu.gr Ε 115

 

 Γραφείο Προγραμματισμού  Ανάπτυξης – Παρακολούθησης Έργων (ΠΑ-ΠΕ)

Ιουλία Γαβριηλίδου 2310 891 606 liag στο uom.gr Ε 108
pape στο uom.gr
Στέλλα Λιάπη 2310 891 251 sliapi στο uom.gr Ε 107
Χρύσα Λαμπριανίδου 2310 891 462 chryssal στο uom.gr Ε 108
pape στο uom.gr
Μαριάννα Θωίδου 2310 891 309 mathoidou στο uom.edu.gr Ε 110
Χαρά Μαλιώτα 2310 891 462 charamalio στο uom.edu.gr Ε 108
Ανδριάνα Σωτηριάδου  2310 891 309 asotiriadou στο  uom.edu.gr Ε 110
Ιωάννα Χιώτη  2310 891 251 ichioti στο uom.edu.gr Ε 107

 

Μονάδα Προμηθειών (ΜΟΠ)

Βαρβάρα Βάμβουρα 2310 891 437 barbo στο uom.gr Ε 110
Δήμητρα Λάζου 2310 891 438 dlazou στο uom.gr Ε 200
Λευκή Σιδηροπούλου 2310 891 438 lsidi στο uom.edu.gr Ε 200

 

Γραφείο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (Διοικητικών και Οικονομικών Συναλλαγών)

Καλή Γιαμαλή 2310 891 418 kaligiam στο uom.gr Κ 124
Φώτης Λαζίδης 2310 891 414 flazidis στο uom.gr Κ 124
Ευαγγελία Αμανατίδου 2310 891 414 eamanatidou στο uom.gr Κ 124
Μαργαρίτα Κανστανίδου 2310 891 415 mkastanidou στο uom.edu.gr Κ 124
Ανδρέας Μανιάτης 2310 891 416 maniand στο uom.edu.gr Κ 124
Φύλλης Δουλγερίδης 2310 891 415 doulgefillis στο uom.edu.gr Κ 124

 

Λογιστήριο

Βαγγέλης Σαλαμάνης 2310 891 262 svasa στο uom.gr Ε 116
Λίτσα Κωτσούλα 2310 891 266 lkots στο uom.gr Ε 116

 

Παροχή Νομικών Υπηρεσιών

Δήμητρα Διχάλα 2310 891 306 d.dichala στο uom.edu.gr Ε 200
Μίνα Λελέκη 2310 891 306 mileleki στο uom.edu.gr Ε 200

 

Υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος Ε.Λ.Κ.Ε.          

Θόδωρος Σαρικούδης 2310 891 816 sarikoudis στο uom.gr ΓΔ1