Προσωπικό της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ

 

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook

 

 

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις των επιμέρους τμημάτων  
Πρωτόκολλο   proelke στο uom.edu.gr  
Συνεδριάσεις   elkesyn στο uom.edu.gr  
Γραφείο Συμβάσεων   symvaseis στο uom.edu.gr  
Γραφείο Εκκαθαρίσεων   dapaneselke στο uom.edu.gr  
Γραφείο παρακολούθησης έργων   pape_elke στο uom.edu.gr
Τμήμα Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Διαχείρισης Συμβάσεων   elkeprom στο uom.edu.gr
 

 

 

  ΤΗΛ Ηλεκτρ. Διεύθυνση ΧΩΡΟΣ
Προϊσταμένη
     
Δήμητρα Μιχαλάκη
2310 891 203 dimitra στο uom.gr Ε109
       
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης      
Προϊσταμένη: Σταθάκη Βέτα 2310 891 448 vetasta στο uom.edu.gr Ε200
Γεράνη Στυλιανή 2310 891 115 s.gerani στο uom.edu.gr Κ124
Κακάνη Αικατερίνη 2310 891 132 kakani στο uom.gr Ε114
Λιάγκα Ελένη 2310 891 306 liaga στο uom.gr Ε200
Παπαϊωάννου Χριστίνα 2310 891 230 christinapap στο uom.edu.gr Ε200
Ρούσσου Ιωάννα 2310 891 448 roussou στο uom.gr Ε200
       
       
       
Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων       
Βάμβουρα Βαρβάρα 2310 891 437 proposals στο uom.edu.gr ΓΔ205
       
Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων       
Προϊσταμένη: Γαβριηλίδου Ιουλία 2310 891 606 liag στο uom.gr Ε108
Γιαμαλή Καλλιόπη 2310 891 418 kaligiam στο uom.edu.gr Κ124
Ευθυμιάδης Ευθύμης 2310 891 106 ef.efthimiadis στο uom.edu.gr Ε200
Θωίδου Μαριάννα 2310 891 113 mathoidou στο uom.edu.gr Ε110
Καστανίδου Μαργαρίτα 2310 891 440 mkastanidou στο uom.edu.gr Ε114
Λαμπριανίδου Χρυσούλα 2310 891 462 chryssal στο uom.gr Ε108
Μαλιώτα Χαρίκλεια 2310 891 112 charamalio στο uom.edu.gr Ε108
Ναθαναήλ Μαρία 2310 891 222 m.nathanail στο uom.edu.gr Ε114
Σωτηριάδου Ανδριάνα 2310 891 309 asotiriadou στο  uom.edu.gr Ε110
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη 2310 891 108 ktsalampouni στο uom.edu.gr Ε114
Τσόγια Χριστίνα 2310 891 111 ch.tsogia στο uom.edu.gr E110
Χωματοπούλου Κατερίνα 2310 891 277 katchom στο uom.edu.gr E114
       
Τμήμα Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Διαχείρισης Συμβάσεων       
Λάζου Δήμητρα 2310 891 438 dlazou στο uom.gr Ε200
Σιδηροπούλου Λευκοθέα  2310 891 104 lsidi στο uom.edu.gr Ε200
       
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης       
Προϊσταμένη: Λιάπη Στυλιανή 2310 891 251 sliapi στο uom.gr Ε107
Αμανατίδου Ευαγγελία 2310 891 414 eamanatidou στο uom.gr Κ124
Αλατζά Αθανασία 2310 891 182 alatza στο uom.edu.gr Ε114
Κεραμιδά Ευαγγελία 2310 891 915 vaggelitsakeramida στο uom.edu.gr Ε114
Λαζίδης Φώτης  2310 891 114 flazidis στο uom.gr Κ124
Μιχαλοπούλου Άννα 2310 891 317 a.michalopoulou στο uom.edu.gr Ε114
Μπάκα Δόμνα 2310 891 237 domnam@uom.edu.gr E114
Ντάλλα Κωνσταντίνα 2310 891 256 kntalla@uom.edu.gr E114
Χιώτη Ιωάννα 2310 891 312 ichioti στο uom.edu.gr Ε107
       
       
Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης      
Κωτσούλα Ευαγγελία 2310 891 266 lkots στο uom.gr Ε114
Σαλαμάνης Ευάγγελος 2310 891 262 svasa στο uom.gr Ε114
Σπανουδάκης Κωνσταντίνος 2310 891 166 k.spanoudakis στο uom.edu.gr Ε114
       
Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και Πληροφοριακού Συστήματος       
Νάνος Λέανδρος 2310 891 415 lean.nanos στο uom.edu.gr ΚΥΔ
       
Υποστηρικτικές Μονάδες      
Μονάδα Νομικής Υποστήριξης      
Λελέκη Ασημίνα, Νομική Σύμβουλος 2310 891 107 mileleki στο uom.edu.gr ΓΔ205
Παπαθεοχάρη Ιουλιάννα, Νομική Συνεργάτης 2310 891 197 ioulianna_p@hotmail.com  ΓΔ205