Δ0_Συνοδευτικό πρότασης

Το Δ0 πρωτοκολλείται από το Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων και οι ΕΥ μπορούν να το εξαγάγουν απευθείας από την εφαρμογή WebRescom (Μενού: Πρωτόκολλα Έργων – Κατάσταση Έργου: Προτάσεις). 

Συνημμένα Αρχεία