Δ6_Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου – Συνοδευτικά Έγγραφα Ανάθεσης (Μέρος 1)

Το έντυπο της Υπ. Δήλωσης παρατίθεται ως πρότυπο και θα πρέπει να υποβάλλεται αφού συμπληρωθεί μέσω gov ή επικυρωθεί η υπογραφή από δημόσια υπηρεσία.


Συνημμένα Αρχεία