Δ16_Αίτηση για δημοσιότητα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 298/9-9-2020 απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η υποβολή των αιτήσεων και του φακέλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που δημοσιεύει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για την απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού σε έργα υπό τη διαχείρισή του, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας https://calls.elke.uom.gr/

Συνημμένα Αρχεία