Καινοτόμες και επιχειρηματικές ιδέες (βραβεία)

Νέα Προκήρυξη: «2nd Social Innovation Hackathon UoM»

Σε συνέχεια των αποφάσεων της Συγκλήτου και της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσεται νέος κύκλος χορήγησης βραβείων στο πλαίσιο του έργου της Ερευνητικής Πολιτικής του ΕΛΚΕ «Καινοτόμες και επιχειρηματικές ιδέες (βραβεία)», μέσω της προκήρυξης ενός διαγωνισμού με τίτλο: «2nd Social Innovation Hackathon UoM» με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Σαρρή. Ειδικότερα για τη φετινή προκήρυξη, το Hackathon επικεντρώνεται στους τομείς:

  • Urban Mobility-Αστική Κινητικότητα
  • Health-Υγεία
  • Manufacturing (ΑΙ, robotics, IoT)
  • Food-Τρόφιμα, Energy-Ενέργεια και
  • Circular Economy-Κυκλική Οικονομία

Τα βραβεία είναι χρηματικά και αναλογεί το ποσό των 1000 ευρώ για την πρώτη ομάδα, των 800 ευρώ για τη δεύτερη ομάδα και των 600 ευρώ για την τρίτη ομάδα. Προϋπόθεση για τη βράβευση των τριών ομάδων είναι η συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) ομάδων στο διαγωνιστικό μέρος.

Η υποβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω συγκεκριμένης φόρμας αίτησης στην ιστοσελίδα του Hackathon: www.entreinno.gr

Παρατίθεται η προκήρυξη του «2nd Social Innovation Hackathon UoM»: Προκήρυξη

Παρατίθεται ο Κανονισμός: Κανονισμός


Νέα Προκήρυξη: «1st Social Innovation Hackathon UoM»

Σε συνέχεια των αποφάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσεται νέος κύκλος χορήγησης βραβείων στο πλαίσιο του έργου της Ερευνητικής Πολιτικής του ΕΛΚΕ «Καινοτόμες και επιχειρηματικές ιδέες (βραβεία)», μέσω της προκήρυξης ενός διαγωνισμού με τίτλο: «1st Social Innovation Hackathon UoM» με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Σαρρή. Ειδικότερα για τη φετινή προκήρυξη, το Hackathon θα διερευνήσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τη Θεσσαλονίκη ως προορισμό για ψηφιακούς νομάδες.

Τα βραβεία είναι χρηματικά και αναλογεί το ποσό των 1200 ευρώ για την πρώτη ομάδα, των 800 ευρώ για τη δεύτερη ομάδα και των 400 ευρώ για την τρίτη ομάδα. Προϋπόθεση για τη βράβευση των τριών ομάδων είναι η συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) ομάδων στο διαγωνιστικό μέρος.

Η υποβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω συγκεκριμένης φόρμας αίτησης στην ιστοσελίδα του Hackathon: www.entreinno.gr  με προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις 2/5/2023.

Παρατίθεται η Προκήρυξη του «1st Social Innovation Hackathon UoM».

Hackathon_call

Πληροφορίες: κ. Αικατερίνη Σαρρή, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών, Ανατολικών Σπουδών, τηλ. 2310.891-349, ksarri@uom.edu.gr