Καινοτομικές και επιχειρηματικές ιδέες (βραβεία)

ημερολογιακού έτους 2017: δύο (2) Κύκλοι – διαγωνισμοί