Επιστολή προς τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

ΔΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ