Συντάκτης: Elke-Admin

Πρόσθετη απασχόληση προσωπικού του ΑΕΙ σε έργα του ΕΛΚΕ

Δημοσίευση από στις 26/4/18 σε Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν.4485/2017 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4521/2018 (άρθρο 20 παρ. 19), πλέον δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια υπηρεσιακού συμβουλίου/αρμόδιου οργάνου για τη συμμετοχή των μελών του προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με πρόσθετη αμοιβή για πρόσθετο έργο σε έργα/προγράμματα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. παρ. […]

Περισσότερα »

προσκόμιση τριών προσφορών_απόφαση συν. 205/05.03.2018

Δημοσίευση από στις 29/3/18 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

205 2 iii τροπ αποφ 3 προσφορές

Περισσότερα »

Επιστολή προς τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Δημοσίευση από στις 6/3/18 σε Ανακοινώσεις

ΔΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Περισσότερα »

Οδηγία προς Επιστημονικά Υπευθύνους / Διευθυντές ΠΜΣ – Προϋπολογισμοί Έργων σε πλήρη ανάπτυξη

Δημοσίευση από στις 6/3/18 σε Ανακοινώσεις

Σε συνέχεια επικοινωνίας με το Τμήμα Β  Φορέων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο πλαίσιο της παρ. 17 του άρθρου 60 του Ν 4485/2017, παρακαλούνται οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων και οι Διευθυντές των (Δ)ΠΜΣ, σε συνεργασία με τους χειριστές των προγραμμάτων/έργων και των Δ(ΠΜΣ) (γρ Ε […]

Περισσότερα »

αύξηση αποζημίωσης των δαπανών διαμονής στο πλαίσιο μετακινήσεων του εσωτερικού και εξωτερικού_απόφαση συν. 205/5.3.2018

Δημοσίευση από στις 6/3/18 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

205 2 ii αύξηση ορίων δαπανών διαμονής με ΑΔΑ

Περισσότερα »

διαδικασία είσπραξης του ποσοστού παρακράτησης επί της αμοιβής μελών Δ.Ε.Π., σε περίπτωση μη άμεσης απόδοσής του

Δημοσίευση από στις 18/12/17 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

202 3 vi_τροποποίηση απόφ διαδικασία ποσοστού παρακράτησης αμοιβών ΔΕΠ_ΕΣΠΑ_INTERREG με ΑΔΑ

Περισσότερα »