ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στην υπ’ αριθμ. 225/1-11-2018 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη του ΣΤ κύκλου του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας με βάση τον νέο Κανονισμό Ερευνητικής Επιχορήγησης. Στους κάτωθι συνδέσμους θα βρείτε τον νέο Κανονισμό, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Αίτηση της Ερευνητικής Επιχορήγησης

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2018 ΑΔΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_2018 ΑΔΑ

2 ΒΕ_ΑΙΤΗΣΗ_2018 F

Επισημαίνεται ότι έχει απλοποιηθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, που πλέον θα γίνεται μόνον ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο proelke@uom.edu.gr και με προθεσμία υποβολής των προτάσεων έως τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου του 2018.